Atpakaļ uz sarakstu Printēt 25. Apr. 2019

“Rīgas satiksmes” valdes informācija par notikumiem nedēļā (15. – 21. aprīlis)

Jau tradicionāli nedēļa sākās ar valdes “tehnisko sanāksmi”, kurā tika apspriesta iespējamā “Rīgas satiksmes” organizatoriskās struktūras optimizācija. Valde nolēma, ka nepieciešams apzināt Viļņas un Tallinas sabiedriskā transporta uzņēmumu organizatoriskās struktūras un lūdza valdes loceklim A. Krūzes kungam sagatavot īsu pārskatu par abām pilsētām. Savukārt valdes loceklis J. Meirāns informēja par Nīderlandes ekspertu viedokli šajā jautājumā un valde vienojās, ka nepieciešams iegūt pārskatu par līdzīga profila uzņēmumu struktūrām citās Eiropas valstīs. Tāpat valde vienojās, ka ir nepieciešams uzklausīt arī auditorkompānijas “PricewatehouseCoopers” viedokli par 2009. gadā veiktā pētījuma ieviešanas rezultātiem un ieteikumus nākotnei.

16. aprīlī “Rīgas satiksmes” valdes priekšsēdētājs Dr .iur. E. Saulītis tikās ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras direktoru M. Brenča kungu, lai apspriestu iespējamos priekšnoteikumus, kas varētu mazināt ar korupcijas skandāliem saistīto notikumu ietekmi uz uzņēmuma reputāciju un iespējām turpināt piedalīties Eiropas Savienības fondu finansētos projektos. Lai arī sarunas norisinājās pozitīvā gaisotnē, “Rīgas satiksme” pagaidām atrodas tikai ceļa sākumā, kas varētu mazināt negatīvo notikumu ietekmi. Būtisks priekšnoteikums ir uzņēmuma pārvaldības un risku vadības pilnveidošana, lai izslēgtu reputācijas risku notikumu atkārtošanos.  

17. aprīli “Rīgas satiksmes” valde tikās ar Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieku V. Baraņņiku, lai pārrunātu uzņēmumam un pilsētai aktuālos jautājumus. Puses vienojās, ka pagaidām šīs tikšanās notiks vienu reizi nedēļā, lai kapitāla daļu turētājam būtu iespēja nepastarpinātā veidā uzklausīt valdes locekļu viedokļus un iegūt informāciju par kapitālsabiedrības darba aktualitātēm.

18. aprīlī notika “Rīgas satiksmes” kārtējā valdes sēde, kurā tika pieņemta zināšanai informācija par ES fondu finansējuma apstiprinājumu “Rīgas pilsētas satiksmes monitoringa pilota sistēmas izstrāde un testēšana”. Šajā projektā kapitālsabiedrība kā vadošais partneris sadarbosies ar Rīgas domes Satiksmes departamentu un SIA “Rīgas karte”. Valde arī apstiprināja līguma noslēgšanu par audita veikšanu SIA “Rīgas karte”. Audita rezultātu saņemšanas paredzētais termiņš ir maija otrā dekāde. Ņemot vērā, ka audita rezultāti saturēs trešo personu komercnoslēpumu, tā rezultāti nebūs pieejami trešajām personām. Sabiedrības ikdienas darbam būtisks bija lēmums par līguma noslēgšanu ar VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” par datu iegūšanu no šā uzņēmuma datu bāzēm. Šo datu iegūšana perspektīvā ļaus atteikties no ārpakalpojuma izmantošanas ārpustiesas parādu piedziņai. Valde akceptēja SIA “Rīgas acs” dalībnieku sapulces sasaukšanu, kurā paredzēts apstiprināt šīs komercsabiedrības 2018. gada pārskatu. SIA “Rīgas acs” 2018. gadā ir darbojusies ar peļņu, kuru paredzēts novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai. Tas arī ļauj cerēt, ka “Rīgas satiksme” saņems dividendes no šā uzņēmuma 2020. gadā, ja turpināsies tā komerciāli veiksmīgā darbība.

18. aprīlī norisinājās Sabiedriskā transporta padomes sēde, kuras slēgtajā daļā tika skatīts jautājums par valsts kompensācijas izmaksu par I un II kategorijas invalīdu pārvadājumiem sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem. Tika panākta vienošanās, ka Rīgas Domei tiks izmaksāta kompensācija 1.1 miljona EUR apmērā, kā arī tiks lūgts Rīgas Satiksmei veikt pilnu to personu, kurām ir reģistrēts personalizētais e-talons ar attiecīgo statusu, inventarizāciju. Tas tiks darīts ar mērķi, lai nodrošinātu, ka tās personas, kurām valsts kompensē braucienus ar sabiedrisko transportu, ir tiesīgas saņemt šādu kompensāciju un tām nav mainījies invaliditātes statuss.

Plašāku informāciju par „Rīgas satiksmes”piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos „twitter” un „facebook”.

80001919
Citi saziņas veidi