Atpakaļ uz sarakstu Printēt 10. Jul. 2019

Izvēlēta “Rīgas satiksmes” padome

9.jūlijā “Rīgas satiksme” kapitāldaļu turētājs un Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Vadims Baraņņiks iecēla četrus kapitālsabiedrības padomes locekļus. Ir veikti arī atbilstoši grozījumi “Rīgas satiksme” statūtos.

Jaunajā uzņēmuma padomē ir iecelts bijušais «SEB bankas» valdes priekšsēdētājs Ainārs Ozols, autonomas kompānijas «ALD Automotive» valdes loceklis Andrejs Pančenko un SIA «Latvijas autoceļu uzturētājs» padomes loceklis Normunds Narvaišs. Vieta darbam padomē ir rezervēta arī pašreizējam “Rīgas satiksmes” valdes loceklim Jurim Švanderam, taču to viņš ieņems tikai pēc atkāpšanās no valdes locekļa amata. Kopumā bija jāizraugās pieci padomes locekļi, taču pēc kapitāldaļu turētāja uzskata vienam ir jābūt ar augstāko juridisko izglītību, tāpēc šo cilvēku meklēs vēl vienā konkursa kārtā.

Jūlija otrās darba nedēļas vidū izraudzītajiem pretendentiem tika izsūtīti paziņojumi par viņu iecelšanu padomē. Vispirms jaunajai padomei jāsanāk uz sēdi un jāievēl padomes priekšsēdētājs, pēc tam pirmais darbs būs organizēt pastāvīgās valdes locekļu atlases konkursu. Padomes pienākumi būs apstiprināt vidēja termiņa darbības stratēģiju un kārtējā gada budžetu, ievēlēt valdes priekšsēdētāju un valdes locekļus, kā arī pastāvīgi uzraudzīt, lai kapitālsabiedrības lietas tiktu kārtotas saskaņā ar normatīvo aktu, kapitālsabiedrības statūtu, kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu prasībām. Tāpat padomei tiks uzticēts pārstāvēt kapitālsabiedrību tiesā visās kapitālsabiedrības celtajās prasībās pret valdes locekļiem un valdes locekļu celtajās prasībās pret kapitālsabiedrību, izskatīt kapitālsabiedrības gada pārskatu, valdes ziņojumu un valdes priekšlikumus par peļņas izlietošanu, apstiprināt darījuma slēgšanu starp kapitālsabiedrību un valdes locekli vai revidentu, kā arī veikt citus pienākumus.

80001919
Citi saziņas veidi