Atpakaļ uz sarakstu Printēt 9. Mar. 2019

RP SIA “Rīgas satiksme” valdes informācija par kapitālsabiedrībai būtiskajiem notikumiem (4. – 10. marts)

RP SIA “Rīgas satiksme” valde 4. martā uzsāk darbu jaunā sastāvā. Ar kapitāla daļu turētāja N. Ušakova lēmumu 1. marta dalībnieku sapulcē tika iecelti Dr. iur. Ernests Saulītis (tiesību eksperts), Juris Švanders (finanšu eksperts) un Jānis Meirāns (transporta eksperts). Valdes locekļi, kas vienlaikus ir uzņēmuma direktori, atgriežas savos amatos, lai pilnvērtīgi turpinātu ikdienas darbu. Paldies viņiem par paveikto! Darbu valdē turpina Armands Krūze (mašīnbūves un attīstības eksperts).

Izskatīšanai valdes sēdē tiek iesniegts auditorkompānijas “Ernst&Young Baltic” atzinumā ietverto ieteikumu ieviešanas grafiks RP SIA “Rīgas satiksme”, kura izskatīšana tiek atlikta uz nedēļu, lai dotu iespēju ieceltajiem valdes locekļiem ar to iepazīties un iesniegt savus priekšlikumus.

RP SIA “Rīgas satiksme” valdes priekšsēdētājs A. Matīss 5. martā paziņo par savu atkāpšanos, kapitāla daļu turētājs ārkārtas dalībnieku sapulcē pieņem lēmumu par kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāju iecelt Dr. iur. E. Saulīti. Tādējādi valde turpina darboties četru cilvēku sastāvā. Paldies A. Matīsa kungam par paveikto.

Valde uzsāk darbu pie kapitālsabiedrības budžeta optimizācijas procesa, jo kapitāla daļu turētājs 1. marta dalībnieku sapulcē ir apstiprinājis kapitālsabiedrības budžetu, kur kompensācija no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu ir paredzēta EUR 130 000 000 (iepriekš tika plānots EUR 139 000 000).

Atbilstoši saskaņojot ar  auditorkompānijas “Ernst&Young Baltic”, RP SIA “Rīgas satiksme” valde veic nepieciešamos pasākumus, lai ar sagatavoto atzinumu par stāvokli kapitālsabiedrībā varētu iepazīties Rīgas domes deputāti un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pilnvaroti darbinieki.

RP SIA “Rīgas satiksme” valdes priekšsēdētājs Dr.iur. E. Saulītis 6. martā kopā ar uzņēmuma darbiniekiem informē Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisiju par kapitālsabiedrības iepriekš sagatavoto un valdes apstiprināto sabiedriskā transporta pārvadājumu prognozēto tarifu (turpmāk – pašizmaksa). Komisija pieņem minēto informāciju zināšanai, kas ļauj turpināt darbu pie Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādes, paredzot tajā kompensāciju RP SIA “Rīgas satiksme” EUR 130 000 000 apmērā par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu.

RP SIA “Rīgas satiksme” valdes priekšsēdētājs Dr.iur. E. Saulītis 6. martā piedalās Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas darbā, kur publiski informē Rīgas domes deputātus par kapitālsabiedrības stāvokli un atbild uz deputātu jautājumiem.

Atbilstoši iesniegtajam budžeta plānam Rīgas dome 1. martā un 4. martā ir pārskaitījusi RP SIA “Rīgas satiksme” kompensāciju EUR 9 193 698 apmērā, kā arī līdz šā gada 11. martam nodrošinās papildu EUR 8 351 166 kompensācijas pārskaitījumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu. Valdes locekļa J. Švandera vadībā tiek veikta RP SIA “Rīgas satiksme” naudas plūsma analīze, kas apliecina, ka kapitālsabiedrības rīcībā ir pietiekams finanšu līdzekļu apjoms, lai nodrošinātu savu saistību izpildi. Ņemot vērā, ka kapitālsabiedrības īpašnieks ir pilnībā veicis kompensācijas maksājumus par sniegtajiem pakalpojumiem, tās maksātspēja un stabilitāte ir nodrošināta.

7.martā tiek sasaukta RP SIA “Rīgas satiksme” ārkārtas valdes sēde, kura nolemj atsaukt no SIA “Rīgas karte” valdes kā uzticību zaudējušu A. Brandavu, pieņem lēmumu par A. Brandava atstādināšanu no darba RP SIA “Rīgas satiksme”, kā arī vēršas pie SIA “Rīgas karte” valdes ar lūgumu nodrošināt tās dalībnieku ārkārtas sapulces sasaukšanu, lai izlemtu jautājumu par A. Brandava atsaukšanu (nepieciešama 100% visu dalībnieku piekrišana).

Pēc Rīgas domes priekšsēdētāja N. Ušakova uzaicinājuma notiek tikšanās ar RP SIA “Rīgas satiksme” valdes locekļiem, lai pārrunātu aktuālos jautājums, kas saistīti ar situāciju RP SIA “Rīgas satiksme” un SIA “Rīgas karte”.

RP SIA “Rīgas satiksme” valdes loceklis A. Švanders piedalās Rīgas domes budžeta komisijas darbā, kurā tiek apstiprināta kompensācija RP SIA “Rīgas satiksme” EUR 130 000 000 apmērā par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu, uzdot iesniegt atbilstošus precizējumus kapitālsabiedrības sākotnējā pieprasījumā līdz tā izskatīšanai Rīgas domes Finanšu komitejā.

7.martā notiek RP SIA “Rīgas satiksme” kārtējā valdes sēde, kurā tiek apstiprinātas valdes locekļu atbildības jomas kapitālsabiedrības ikdienas darba vadīšanā, kā arī uzklausīts ziņojums par dažiem no auditorkompānijas “Ernst&Young Baltic” atzinumā minētajiem līgumiem. Tiek pieņemts lēmums par līguma ar SIA “Rīgas karte” padziļinātu izpēti, kuru uzraudzīs valdes loceklis J. Meirāns.

8.martā RP SIA “Rīgas satiksme” valde darba kārtībā uzklausa valdes locekļa A. Krūzes un E. Saulīša sniegto informāciju par t.s. Skanstes tramvaja līnijas projekta virzību. Minētais projekts ir nozīmīgs kapitālsabiedrības un pilsētas transporta infrastruktūras projekts. Kapitālsabiedrības valde sagatavo un iesniedz informāciju Rīgas domes vadībai, kas tai nepieciešama, lai nodrošinātu tikšanos ar RP SIA “Rīgas satiksme” kreditoriem. Rīgas domes vadības tikšanās ar kreditoriem varētu notikt nākošās nedēļas pirmajā pusē. Atbilstoši apstiprinātajam komunikācijas plānam paredzēts, ka pirmdien kapitālsabiedrības valde tiksies ar Rīgas domes vadību, lai pārrunātu aktuālos jautājumus.

RP SIA “Rīgas satiksme” valde izsaka pateicību auditorkompānijas “Ernst&Young Baltic” komandai, kura šobrīd sniedz neatsveramu palīdzību kapitālsabiedrības darbības stabilizācijai un darbības uzlabošanai.

RP SIA “Rīgas satiksme” valde izsaka pateicību RP SIA “Rīgas satiksme” kolektīvam, kas šajā uzņēmumam smagajā laikā dara visu iespējamo, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības stabilu darbu, neskatoties uz ārējo faktoru ietekmi.

80001919
Citi saziņas veidi