Atpakaļ uz sarakstu Printēt 29. Mar. 2018

Turpinās darbs pie Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstības Projekta īstenošanas

2017. gada 3. oktobrī “Rīgas satiksme” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza līgumu par Projekta “Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība” īstenošanu.

Kopš līguma noslēgšanas “Rīgas satiksme” turpina iesākto darbu pie iepirkuma “Par būvprojekta izstrādi jaunas tramvaju infrastruktūras posma izbūvei un esošas tramvaju līnijas pārbūvei”, kura rezultātā tiks izvēlēts jaunbūvējamās un pārbūvējamās tramvaja līnijas projektētājs. 2018. gada 26. martā “Rīgas satiksme” Iepirkumu komisija apstiprināja sarunu procedūras “Par zemās grīdas tramvaju piegādi” (ID Nr.RS/2018/10 KF) kandidātu atlases nolikumu un tuvāko dienu laikā tas tiks publicēts “Rīgas satiksme”, Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapās un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, kā arī ievietots elektronisko iepirkumu sistēmā.

Projekta ietvaros ir plānota 3,6 km garas jaunas līnijas izbūve pa maršrutu Pērnavas iela – Senču iela – Zirņu iela – Skanstes iela – Sporta iela, vēl apmēram 3 km esošās 5. un 9.tramvaja maršrutu infrastruktūras rekonstrukcija līdz pilsētas centram un atbilstošas energoapgādes nodrošināšana, proti, jaunas apakšstacijas izbūve, vienas esošās rekonstrukcija, kā arī jauna kabeļu tīkla un kontakttīkla izbūve.

Tāpat Projekts paredz aptuveni 11 jaunu pieturvietu izbūvi un 12 jaunu zemās grīdas tramvaju iegādi, kā arī ielu rekonstrukciju atsevišķās vietās, vietējās brauktuves izbūvi, inženierkomunikāciju pārcelšanu, satiksmes vadības sistēmas izbūvi u.c.

Projekta “Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība” kopējās attiecināmās izmaksas ir 97,4 miljoni eiro, no tām Kohēzijas fonda finansējums projekta īstenošanai ir līdz 70 miljoni eiro. Savukārt “Rīgas satiksmes” finansējums ir 27,4 miljoni eiro. Šobrīd plānots, ka būvniecības darbus pārbūvējamajos posmos varētu uzsākt šā gada beigās, tomēr precīzs būvdarbu uzsākšanas termiņš būs zināms tikai pēc būvprojekta izstrādes un būvniecības iepirkuma veikšanas. Šobrīd prognozējam, ka visu būvprojektu dokumentācijas izstrādei aizņems ne mazāk kā gadu, jo būvprojekti būs jāsaskaņo atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, t.sk. ar inženierkomunikāciju turētājiem, nekustamā īpašuma īpašniekiem.

Skanstes tramvaja līnijas izbūve ļaus izveidot lokveida apli ap Rīgas vēsturisko centru. Rīgā tas pavērs iespēju veidot jaunus maršrutus, kas, apbraucot centru cauri Skanstei, atslogos sabiedriskā transporta plūsmu K.Barona ielā un radīs priekšnoteikumus turpmākai maršruta tīkla attīstībai Purvciema un Pļavnieku virzienā.

Plašāku informāciju par „Rīgas satiksmes”piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos „twitter”, „facebook”, „draugiem.lv”.

80001919
Citi saziņas veidi