Atpakaļ uz sarakstu Printēt 23. Mai. 2019

Valdes informācija par nedēļas notikumiem (13. maijs – 19. maijs)

Nedēļa 13. maijā sākās “Rīgas satiksme” valdei, piedaloties sanāksmē ar kreditoru pārstāvjiem pie Rīgas domes vadības (O. Burovs, V. Baraņņiks). Plašāka informācija par tikšanās norisi un tajā pārrunātajiem jautājumiem netiks sniegta, bet vienlaikus tika panākta vienošanās, ka nākošā tikšanās ar kreditoriem notiks 17. jūnijā, kurā  paredzēts arī iepazīstināt ar “Rīgas satiksme” padomes locekļiem.

14. maijā RP “Rīgas satiksmes” valdes priekšsēdētājs Dr. iur. E. Saulītis kopā ar Infrastruktūras uzturēšanas un attīstības daļas vadītāju   I. Vindbergu tikās ar Rīgas domes Īpašuma departamenta pārstāvjiem, lai apspriestu jautājumu par kapitālsabiedrības pamatkapitālā ieguldāmajiem nekustamajiem īpašumiem. No ieguldīšanai sagatavotajiem nekustamajiem īpašumiem par aktuāliem tika atzīti septiņi, tādejādi “Rīgas satiksme” lūgs Rīgas domes Īpašuma departamentam sagatavot atbilstošu Rīgas domes lēmuma projektu. Daļa ieguldāmo īpašumu jau šobrīd tiek izmantoti kapitālsabiedrības komercdarbībā ēku un satiksmes infrastruktūras uzturēšanas vajadzībām.

“Rīgas satiksme” valdes loceklis J. Meirāns 14. maijā tikās ar Iepirkumu uzraudzības biroja vadošajiem speciālistiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar konkurences veicināšanu autostāvvietu apmaksas tirgū. Šobrīd šajā tirgū darbojas SIA “Rīgas karte”, kas ir “Rīgas satiksmes” meitas uzņēmums, un SIA “Mobilly”. Plānots veikt iepirkumu, lai paplašinātu pakalpojumu sniedzēju loku.

15. un 16. maijā notika intensīvs ekspertu grupas darbs par Škoda Transportation/Škoda Electric transportlīdzekļu pieņemšanu. Ekspertu grupa panāca vienošanos, ka Čehijas puse pabeigs tehniskās dokumentācijas noformēšanu un iesniegs to līdz 24. maijam. “Rīgas satiksmei” būs nedēļa tās akceptēšanai un tad uzņēmuma pārstāvji no 3. jūnija līdz 10. jūnijam atradīsies Pilzenē, kur notiks saražotā transporta pirmspiegādes pārbaude un pieņemšana, kas noslēgsies ar šo transportlīdzekļu piegādes grafika apstiprināšanu.

15. maijā “Rīgas satiksme” valde tikās ar kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāju V. Baraņņiku, kur pārrunāja aktuālos jautājumus. Pēc Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētāja V. Faļkova lūguma “Rīgas satiksme” tuvākajā laikā iesniegs priekšlikumus sabiedriskā transporta kustības uzlabošanai vasaras sezonā uz Vakarbuļļu pludmali.

16. maijā notika kārtējā “Rīgas satiksmes” valdes sēde, kurā tika apspriesti dažādi jautājumi, tai skaitā valde apstiprināja kapitālsabiedrības pozīciju saistībā ar iesniedzamo sūdzību par Konkurences padomes lēmumu t. s. “nanoūdens” lietā. Valde arī vienojās pārskatīt iepriekš pieņemto lēmumu par Skanstes tramvaja līnijas projekta 1. un 2. posma (jaunā līnijas daļa) projektēšanas pārtraukšanu un, ņemot vērā indikācijas, ka projektēšanas darbu turpināšanai var tikt atrasts finansējums, nolēma pagaidām apturēt projektēšanas darbus, lai tos nekavējoties atjaunotu, iestājoties atbilstošiem priekšnoteikumiem. Valde arī vienojās aktualizēt investīciju projektus un saskaņot iepriekš plānotās aktivitātes šim gadam ar pieejamo finansējumu un paredzamo būvniecības sezonu. Aktualizāciju paredzēts veikt līdz maija beigām un par to atbildēs valdes locekļi A. Krūze un J. Švanders. Papildus tam valde nolēma, atbilstoši SIA “Rīgas karte” dalībnieku līgumam virzīt J. Meirānu minētās kapitālsabiedrības Tirgzinību direktora amatam. Šo amatu J. Meirāns varēs ieņemt pēc akceptēšanas SIA “Rīgas karte” dalībnieku sapulcē, kā arī saņemot “Rīgas satiksme” kapitāla daļu turētāja piekrišanu amatu savienošanai. Tāpat kā par valdes locekļa pienākumu pildīšanu SIA “Rīgas karte”, arī par šā amata pienākumu pildīšanu J. Meirāns no šīs kapitālsabiedrības atlīdzību nesaņems.

17. maijā notika “Rīgas satiksme” dalībnieku sapulce, kurā izskatīja vairākus  jautājumus, kas saistīti ar precizējumiem valdes locekļu pilnvarojuma līgumos un citiem valdes locekļu lūgumiem.

Diemžēl nenotika plānotā “Rīgas satiksme” gada pārskata apstiprināšana valdē, kas pārcelta uz nākamo nedēļu. “Rīgas satiksme” par finansēm atbildīgais valdes loceklis J. Švanders un finanšu direktore L. Hodasēviča turpina darbu pie viedokļu saskaņošanas ar gada pārskata revidentu. “Rīgas satiksme” gada pārskats ir būtiska Rīgas pilsētas pašvaldības konsolidētā gada pārskata sastāvdaļa un tā apstiprināšanai šobrīd ir prioritāra nozīme.

Nedēļa noslēdzās ar “Rīgas satiksmes” komercdarbību būtiski ietekmējošu faktoru – atbilstoši Rīgas domes priekšsēdētāja p. i. O. Burova rīkojumam tika slēgta 11.tramvaja maršruta kustība, jo remontdarbu laikā tika konstatēts, ka Brasas tilta nesošo konstrukciju stāvoklis ir sliktākā tehniskā stāvoklī kā sākotnēji prognozēts. No sestdienas pasažieru pārvadājumi šajā maršrutā tiks nodrošināti ar 11.T maršruta autobusiem, kā arī tiek meklēti risinājumi drošai tramvaju kustības atjaunošanai šajā līnijā. “Rīgas satiksme” atvainojas visiem iedzīvotājiem, kuri 17. maijā informācijas trūkuma dēļ tā arī nesagaidīja savus tramvajus.

Lai uzlabotu iespējas iegūt informāciju par vajadzīgā transportlīdzekļa pienākšanas laiku un atrašanās vietu, plānots izstrādāt viedierīcēs izmantojamu aplikāciju ar atbilstošu funkcionalitāti. “Rīgas satiksme” cer, ka šāds risinājums būs ērts iedzīvotājiem un veiksmīgi aizstās informatīvos paneļus vietās, kur to uzstādīšana nav ekonomiski vai tehniski pamatota.

Plašāku informāciju par „Rīgas satiksmes”piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos „twitter” un „facebook”.

80001919
Citi saziņas veidi