Atpakaļ uz sarakstu Printēt 17. Jun. 2019

Valdes informācija par notikumiem (10. jūnijs – 16. jūnijs)

10. jūnijā noslēdzās RP SIA “Rīgas satiksme” tehnisko ekspertu un par finansēm atbildīgā valdes locekļa J. Švandera vizīte Pilzenē. Ir panākta būtiska viedokļu tuvināšanās, kā arī konkrētas vienošanās par turpmākajiem soļiem sekmīgai līgumu izpildei. Ievērojot vienošanos par šā darba konfidenciālo dabu, plašāka informācija netiks sniegta. Nākamā tikšanās Latvijā ar Škoda Transportation Group pārstāvjiem paredzēta 8. jūlijā.

11. jūnijā tiks turpināts darbs pie ZAB “Evershed Shutherland Bitāns” izstrādātās Iepirkumu politikas vadlīnijām. Ņemot vērā šā dokumenta komplicētību un nozīmi kapitālsabiedrības praktiskajā darbā, tika nolemts turpināt darbu pie šā dokumenta pilnveidošanas un iesniegt to apstiprināšanai RP SIA “Rīgas satiksme” valdes sēdē, kas paredzēta 28. jūnijā.

Valdes loceklis J. Meirāns 12. jūnijā tikās ar prāmju operatora AS Tallink Latvija ģenerāldirektoru Hillard Taur un pārrunāja iespēju nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumus prāmju pasažieriem. Puses identificēja nepieciešamos veicamos darbus un vienojās turpināt sarunas par pakalpojuma nodrošināšanu tuvākajā laikā.

12. jūnijā notika RP SIA “Rīgas satiksme” valdes tikšanās ar kapitāla daļu turētāju V. Baraņņika kungu, kuras laikā tika pārrunāti kapitālsabiedrībai būtiski jautājumi, kā arī nosacījumi, kas ievērojami, lai novērstu iespējamo valdes locekļa E. Jakrina interešu konfliktu saistībā ar iepriekšējo darbu kapitālsabiedrībā.

Šonedēļ notika divas RP SIA “Rīgas satiksme” valdes sēdes. 13. jūnija valdes sēdē tika uzklausīts Finanšu direktores L. Hodaseviča ziņojums par galīgo zaudējumu aprēķinu, kurus RP SIA Rīgas satiksme" radīja Brasas un Deglava ielas satiksmes pārvadu slēgšana. Valde ziņojumu pieņēma zināšanai un uzdeva sagatavot nepieciešamos dokumentus šo zaudējumu kompensācijas saņemšanai no pakalpojuma pasūtītāja. Valde uzklausīja SIA “PricewaterhouseCoopers” sagatavoto analīzi par transporta kompāniju organizatorisko struktūru un ieteicamajiem risinājumiem RP SIA “Rīgas satiksme” gadījumā, kā arī pieņēma zināšanai vadības grupas sagatavoto RP SIA “Rīgas satiksme” attīstības plānošanas dokumentu izstrādes plānu un Rīcības plānu 2019.-2020. gadam. Par šiem trim dokumentiem tika noteikts termiņš priekšlikumu un viedokļu iesniegšanai līdz 28. jūnijam. Valde arī noteica termiņu priekšlikumu sagatavošanai par izmaiņām sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanā, vienlaikus nosakot, ka šai informācijai izstrādes laikā ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

14. jūnija valdes sēdē tika apstiprināts RP SIA “Rīgas satiksme” Korporatīvās pārvaldības kodekss, Risku vadības politika un Korupcijas un interešu konflikta novēršanas politika. Pēc valdes locekļa A. Krūzes lūguma valde atlika jautājumus par auditorkompānijas “Ernst&Young Baltic” ieteikumu ieviešanas progresa ziņojuma sadaļu (bizness, iepirkumi&juridiskā analīze) apstiprināšanu uz 17. jūniju, lai dotu vairāk laika valdes locekļiem iepazīties ar šiem dokumentiem un izvērtēt tajos ietverto termiņu izpildāmību. Jāņem vērā, ka kopumā auditorkompānijas “Ernst&Young Baltic” ieteikumu ieviešanas grafikā ir konstatējams nokavējums par aptuveni divām nedēļām. Valde arī apstiprināja darba uzdevumu SIA “Konsorts” saistībā ar izpētes veikšanu par risinājumiem izmaiņām sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanā. Valde arī apstiprināja izmaiņas atbildības jomu sadalījumā, un turpmāk par Tehniskā atbalsta nozari A. Krūzes vietā atbildēs valdes loceklis E. Jakrins.

RP SIA “Rīgas satiksme” valdes locekļi J. Meirāns un J. Švanders tikās ar auditorkompānijas “Deloitte Latvia” pārstāvjiem, lai uzklausītu starpziņojumu par audita gaitu SIA “Rīgas karte”. Atbilstoši vienošanās ar Conduent Business Solutions France S.A.S. visai informācijai, kas saistīta ar šo auditu un tā rezultātiem, ir komercnoslēpuma statuss.

Plašāku informāciju par „Rīgas satiksmes”piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos „twitter” un „facebook”.

 

80001919
Citi saziņas veidi