Ekspresbusu biļešu cenas

 • Biļešu cenas ekspresbusos

   

  Cena
   EUR

  1 braucienam

  1.15

  2 braucieniem

  2.30

  4 braucieniem

  4.60

  5 braucieniem

  5.75

  10 braucieniem

  10.90

  20 braucieniem

  20.70

  50 braucieniem*

  50.60

  biļete, iegādājoties transportlīdzeklī pie vadītāja

  2.00

  *Biļeti var ielādēt tikai zilajos e-talonos un Skolēna e kartē.

  • Biļetes ir derīgas gan "Rīgas satiksmes" apkalpotajos maršrutos (autobusos, tramvajos, trolejbusos), gan eksprebusos.
  • iespējams iegādāties gan zilajā e-talonā, gan dzeltenajā e-talonā (50 braucienu biļeti tikai zilajos e-talonos un Rīdzinieka kartē);
  • Rīdzinieka kartes lietotāji, kuri neizmanto atlaides, ekspresbusos lieto stundas biļeti (izņemot stundas biļeti brīvdienām), kas darbojas kā vienreizēja brauciena biļete;
  • jāizlieto 12 mēnešu laikā kopš iegādes, izņemot gadījumus, ja mainās tarifs un tiek noteikts pārejas periods;

   

  Informācija  1. un 2. grupas invalīdiem, personām ar invaliditāti  līdz 18 gadu vecumam  un personām, kas pavada personu, kurai noteikta 1. invaliditātes grupa, vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti**.

  Lūdzam turpmāk, izmantojot Rīgas pilsētas sabiedrisko transportu:

  • 1. un 2. grupas invalīdiem, personām ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam un personām, kas pavada personu, kurai noteikta 1. invaliditātes grupa, vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pie transporta līdzekļa vadītāja saņemt BEZMAKSAS BIĻETI, uzrādot invalīda apliecību;
  • 1. un 2. grupas invalīdiem, personām ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam reģistrēt katru braucienu, izmantojot personalizēto e-talonu (to iespējams bez maksas izgatavot "Rīgas satiksmes" klientu apkalpošanas centros, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un invalīda apliecību).

   

  **Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumi Nr. 371 „Par braukšanas maksas atvieglojumu noteikumiem”.

  ***Ministru kabineta 28.07.2015. noteikumi Nr.435 „Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu”.

Citi biļešu veidi

20361862
Citi saziņas veidi