Minibusu un ekspresbusu biļešu cenas

 • Biļešu cenas minibusos

   

  Biļešu cenas bez atlaidēm pieejamas zilajos un dzeltenajos e-talonos

  Biļetes noteiktam braucienu skaitam Cena
   EUR

  1 braucienam

  1.15

  2 braucieniem

  2.30

  4 braucieniem

  4.60

  5 braucieniem

  5.75

  10 braucieniem

  10.90

  20 braucieniem

  20.70

  50 braucieniem*

  50.60

  2 braucieni 2 personām**

  4.60

  2 braucieni 3 personām** 6.90

  biļete, iegādājoties transportlīdzeklī pie vadītāja

  2.00

   

  *Biļeti var ielādēt tikai zilajos e-talonos, Rīdzinieka kartē un Skolēna e kartē.
  **Biļetes var ielādēt tikai dzeltenajos e-talonos.

  Laika biļetes Cena
   EUR

  1 stundas biļete

  2.30

  24 stundu biļete visos maršrutos 

  5.00

  3 dienu biļete visos maršrutos

  10.00

  5 dienu biļete visos maršrutos

  15.00

  5 biļetes 24 stundām visos maršrutos, izmantojamas 15 dienu laikā

  25.00

   

  • Iespējams iegādāties gan zilajā e-talonā, gan dzeltenajā e-talonā, kā arī Rīdzinieka kartē (50 braucienu biļeti tikai zilajos e-talonos un Rīdzinieka kartē);
  • jāizlieto 12 mēnešu laikā kopš iegādes, izņemot gadījumus, ja mainās tarifs un tiek noteikts pārejas periods;
  • cenas ierosina "Rīgas mikroautobusu satiksme" un apstiprina Rīgas domes pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisija.

  Informācija  1. un 2. grupas invalīdiem, personām ar invaliditāti  līdz 18 gadu vecumam  un personām, kas pavada personu, kurai noteikta 1. invaliditātes grupa, vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti**.

  Lūdzam turpmāk, izmantojot Rīgas pilsētas sabiedrisko transportu:

  • 1. un 2. grupas invalīdiem, personām ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam un personām, kas pavada personu, kurai noteikta 1. invaliditātes grupa, vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pie transporta līdzekļa vadītāja saņemt BEZMAKSAS BIĻETI, uzrādot invalīda apliecību;
  • 1. un 2. grupas invalīdiem, personām ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam reģistrēt katru braucienu, izmantojot personalizēto e-talonu (to iespējams bez maksas izgatavot "Rīgas satiksmes" klientu apkalpošanas centros, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un invalīda apliecību).

  Izmaiņas Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta lietošanas kārtībā saistītas ar to, ka nepieciešams nodrošināt precīzu pasažieru uzskaiti ***.

  ** Ministru kabineta 04.08.2009. noteikumi Nr. 872 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos”.

  *** Ministru kabineta 15.05.2012. noteikumi Nr.341 „Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu”

 • Biļešu cenas ekspresbusos

   

  Cena
   EUR

  1 braucienam

  1.15

  2 braucieniem

  2.30

  4 braucieniem

  4.60

  5 braucieniem

  5.75

  10 braucieniem

  10.90

  20 braucieniem

  20.70

  50 braucieniem*

  50.60

  24 stundu biļete visos maršrutos

  5.00

  3 dienu biļete visos maršrutos

  10.00

  5 dienu biļete visos maršrutos

  15.00

  biļete, iegādājoties transportlīdzeklī pie vadītāja

  2.00

  *Biļeti var ielādēt tikai zilajos e-talonos un Skolēna e kartē.

  • Biļetes ir derīgas gan "Rīgas satiksmes" apkalpotajos maršrutos (autobusos, tramvajos, trolejbusos), gan minibusos, gan ekspresbusos.
  • iespējams iegādāties gan zilajā e-talonā, gan dzeltenajā e-talonā (50 braucienu biļeti tikai zilajos e-talonos un Rīdzinieka kartē);
  • Rīdzinieka kartes lietotāji, kuri neizmanto atlaides, ekspresbusos lieto stundas biļeti (izņemot stundas biļeti brīvdienām), kas darbojas kā vienreizēja brauciena biļete;
  • jāizlieto 12 mēnešu laikā kopš iegādes, izņemot gadījumus, ja mainās tarifs un tiek noteikts pārejas periods;
  • cenas ierosina "Rīgas mikroautobusu satiksme" un apstiprina Rīgas domes pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisija.

  Informācija  1. un 2. grupas invalīdiem, personām ar invaliditāti  līdz 18 gadu vecumam  un personām, kas pavada personu, kurai noteikta 1. invaliditātes grupa, vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti**.

  Lūdzam turpmāk, izmantojot Rīgas pilsētas sabiedrisko transportu:

  • 1. un 2. grupas invalīdiem, personām ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam un personām, kas pavada personu, kurai noteikta 1. invaliditātes grupa, vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pie transporta līdzekļa vadītāja saņemt BEZMAKSAS BIĻETI, uzrādot invalīda apliecību;
  • 1. un 2. grupas invalīdiem, personām ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam reģistrēt katru braucienu, izmantojot personalizēto e-talonu (to iespējams bez maksas izgatavot "Rīgas satiksmes" klientu apkalpošanas centros, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un invalīda apliecību).

  Izmaiņas Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta lietošanas kārtībā saistītas ar to, ka nepieciešams nodrošināt precīzu pasažieru uzskaiti ***.

  ** Ministru kabineta 04.08.2009. noteikumi Nr. 872 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos”.

  *** Ministru kabineta 15.05.2012. noteikumi Nr.341 „Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu”

   

Citi biļešu veidi

20361862
Citi saziņas veidi