Minibusu un nakts satiksmes biļešu cenas

 • Biļešu cenas minibusos

  Braucienu skaits

  Cena
   EUR

  1 braucienam

  1.15

  2 braucieniem

  2.30

  4 braucieniem

  4.60

  5 braucieniem

  5.75

  10 braucieniem

  10.90

  20 braucieniem

  20.70

  50 braucieniem*

  50.60

  biļete, iegādājoties transportlīdzeklī pie vadītāja

  2.00

  *Biļeti var ielādēt tikai zilajos e-talonos un Skolēna e kartē.

  • Biļetes ir derīgas gan "Rīgas satiksmes" apkalpotajos maršrutos (autobusos, tramvajos, trolejbusos), gan minibusos.
  • iespējams iegādāties gan zilajā e-talonā, gan dzeltenajā e-talonā (50 braucienu biļeti tikai zilajos e-talonos);
  • Rīdzinieka kartes lietotāji, kuri neizmanto atlaides, minibusos lieto stundas biļeti (izņemot stundas biļeti brīvdienām), kas darbojas kā vienreizēja brauciena biļete;
  • jāizlieto 12 mēnešu laikā kopš iegādes, izņemot gadījumus, ja mainās tarifs un tiek noteikts pārejas periods;
  • cenas ierosina "Rīgas mikroautobusu satiksme" un apstiprina Rīgas domes pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisija.

  Informācija  1. un 2. grupas invalīdiem, personām ar invaliditāti  līdz 18 gadu vecumam  un personām, kas pavada personu, kurai noteikta 1. invaliditātes grupa, vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti**.

  Lūdzam turpmāk, izmantojot Rīgas pilsētas sabiedrisko transportu:

  • 1. un 2. grupas invalīdiem, personām ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam un personām, kas pavada personu, kurai noteikta 1. invaliditātes grupa, vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pie transporta līdzekļa vadītāja saņemt BEZMAKSAS BIĻETI, uzrādot invalīda apliecību;
  • 1. un 2. grupas invalīdiem, personām ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam reģistrēt katru braucienu, izmantojot personalizēto e-talonu (to iespējams bez maksas izgatavot "Rīgas satiksmes" klientu apkalpošanas centros, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un invalīda apliecību).

  Izmaiņas Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta lietošanas kārtībā saistītas ar to, ka nepieciešams nodrošināt precīzu pasažieru uzskaiti ***.

  ** Ministru kabineta 04.08.2009. noteikumi Nr. 872 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos”.

  *** Ministru kabineta 15.05.2012. noteikumi Nr.341 „Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu”

   

 • Biļešu cenas minibusos skolotājiem

  Braucienu skaits

  Cena
  EUR

  1 braucienam 1.05
  2 braucieniem 2.10
  4 braucieniem 4.20
  5 braucieniem 5.25
  10 braucieniem 9.80
  20 braucieniem 17.00
  50 braucieniem 38.00
  • Biļetes ir derīgas tikai minibusos;
  • biļetes var ielādēt zilajā personalizētajā e-talonā un Rīdzinieka kartē;
  • jāizlieto 12 mēnešu laikā kopš iegādes, izņemot gadījumus, ja mainās tarifs un tiek noteikts pārejas periods;
  • cenas ierosina "Rīgas mikroautobusu satiksme" un apstiprina Rīgas domes pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisija.

   

   

 • Biļešu cenas minibusos studentiem, pensionāriem vecākiem par 75 gadiem, politiski represētajiem, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un III grupas invalīdiem (biļetes izmantojamas darba dienās laikā no 10:00 līdz 16:00)

  Braucienu skaits

  Cena
  EUR

  1 braucienam  1.05
  2 braucieniem  2.10
  4 braucieniem  4.20
  5 braucieniem  5.25
  10 braucieniem 9.80
  20 braucieniem  17.00
  50 braucieniem 38.00
  • Biļetes ir derīgas tikai minibusos;
  • biļetes var ielādēt Rīdzinieka kartē;
  • jāizlieto 12 mēnešu laikā kopš iegādes, izņemot gadījumus, ja mainās tarifs un tiek noteikts pārejas periods;
  • cenas ierosina "Rīgas mikroautobusu satiksme" un apstiprina Rīgas domes pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisija.
 • Nakts satiksme

  icon-ttype-night-idle.png

  • Brauciena biļete iepriekšpārdošanā EUR 1.15, iegādājoties biļeti pie transportlīdzekļa vadītāja - EUR 2.00.

   

  Informācija  1. un 2. grupas invalīdiem, personām ar invaliditāti  līdz 18 gadu vecumam  un personām, kas pavada personu, kurai noteikta 1. invaliditātes grupa, vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti*.

  Lūdzam turpmāk, izmantojot Rīgas pilsētas sabiedrisko transportu:

  • 1. un 2. grupas invalīdiem, personām ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam un personām, kas pavada personu, kurai noteikta 1. invaliditātes grupa, vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pie transporta līdzekļa vadītāja saņemt BEZMAKSAS BIĻETI, uzrādot invalīda apliecību;
  • 1. un 2. grupas invalīdiem, personām ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam reģistrēt katru braucienu, izmantojot personalizēto e-talonu (to iespējams bez maksas izgatavot "Rīgas satiksmes" klientu apkalpošanas centros, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un invalīda apliecību).

  Izmaiņas Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta lietošanas kārtībā saistītas ar to, ka nepieciešams nodrošināt precīzu pasažieru uzskaiti **.

   

  * Ministru kabineta 04.08.2009. noteikumi Nr. 872 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos”.

  ** Ministru kabineta 15.05.2012. noteikumi Nr.341 „Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu”

   

Citi biļešu veidi

Bezmaksas diennakts informatīvais tālrunis
80001919
Noderīga informācija
 • Rīgas Dome
 • RDSD
Citi saziņas veidi