Papīra biļete

  • nopērkama tikai sabiedriskā transporta līdzekļos (pie vadītāja);
  • derīga tikai braucienam, kura laikā tā iegādāta;
  • dzīvnieku pārvadāšanas biļete  –  nopērkama tikai transporta līdzeklī pie vadītāja;
  • pie vadītāja BEZMAKSAS BIĻETI var saņemt arī 1. un 2. grupas invalīdi, personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam un personas, kuras pavada 1. grupas invalīdu vai personu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, nelietojot personalizēto e talonu (vadītājam jāuzrāda derīga invalīda apliecība; vairāk informācijas - šeit).

Citi e talonu veidi:

20361862
Citi saziņas veidi