Pašvaldības maksas autostāvvietu lietošana

Norēķinu veidi:

Informācija par iedzīvotāja kartes saņemšanu

Iedzīvotāja karte – dokuments, ko Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" kā maksas autostāvvietu pārvaldnieks, pamatojoties uz Rīgas domes Pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanas atļauju izsniegšanas komisijas lēmumu par Rīgas domes 05.02.2013. saistošajos noteikumos  nr. 206 „Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi” noteikto maksu izsniedz iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir ielas posmā, kur ierīkota maksas autostāvvieta, ar nosacījumu, ka transportlīdzeklis ir iedzīvotāja īpašumā vai valdījumā.

Iedzīvotāja karte apliecina tās īpašnieka tiesības lietot maksas autostāvvietu tā ielas posma sarkano līniju robežās, kurā ir iedzīvotāja kartē norādītā adrese.

Iesniegums iedzīvotāja kartes izsniegšanai - lejupielādēt šeit.

Apmaksu iedzīvotāja kartes lietotājs var veikt ik mēnesī (par pilnu mēnesi), avansa veidā:
• ar bankas pārskaitījumu (maksājumā obligāti jāuzrāda automašīnas numurs un periods) uz RP SIA „Rīgas satiksme” bankas kontu:
PVN REĢ. NR. LV 40003619950
AS „CITADELES BANKA”
KODS: PARXLV22
KONTA NR. LV 65PARX0006048640045
• jebkurā bankas nodaļā iemaksājot skaidro naudu iepriekš minētajā bankas kontā
• skaidrā naudā vai ar bankas norēķinu karti Autostāvvietu birojā Atgāzenes ielā 24a
Apmaksa jāveic vismaz 4 darba dienas pirms  apmaksājamā perioda sākuma!

Vecrīgas iedzīvotāja karte

 

Iedzīvotāja kartes tarifi un zonējums

Tarifs mēnesī

Teritorija

EUR 85.00

 

kuras robeža noteikta pa Krišjāņa Valdemāra ielas labo malu, no ielas sākuma līdz Pils laukumam, pa Pils laukuma apbūves robežu, no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Torņa ielai, pa Torņa ielas labo malu, no Pils laukuma līdz Jēkaba ielai, pāri Jēkaba ielai pie ēkas Jēkaba ielā 20, pa Torņa ielas kreiso malu, no Jēkaba ielas līdz Zigfrīda Annas Meierovica bulvārim, pa Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra labo malu, no Torņa ielas līdz Aspazijas bulvārim, pa Aspazijas bulvāra labo malu, no Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra līdz Teātra ielai, pa Teātra ielas labo malu, no Aspazijas bulvāra līdz Vaļņu ielai, pāri Teātra ielai, pa Teātra ielas labo malu, no Vaļņu ielas līdz Aspazijas bulvārim, pa Aspazijas bulvāra labo malu, no Teātra ielas līdz Audēju ielai, pa Audēju ielas labo malu, no Aspazijas bulvāra līdz Rīdzenes ielai, pāri Audēju ielai, pa Audēju ielas labo malu, no Rīdzenes ielas līdz Aspazijas bulvārim, pa Aspazijas bulvāra labo malu, no Audēju ielas līdz 13.janvāra ielai, pa 13.janvāra ielas labās malas apbūves un apstādījumu līniju, no Aspazijas bulvāra līdz 11.novembra krastmalai, pa 11.novembra krastmalas labo malu, no 13.janvāra ielas līdz Minsterejas ielai, pa Minsterejas ielas kreiso malu, no 11.novembra krastmalas līdz autostāvvietai, kura atrodas 11.novembra krastmalā starp Minsterejas ielu un Mārstaļu ielu, pa minētās autostāvvietas zemes ziemeļaustrumu robežu līdz Mārstaļu ielai, pa Mārstaļu ielas labo malu, no minētās autostāvvietas līdz Kungu ielai, pa Kungu ielas labo malu, no Mārstaļu ielas līdz Kaļķu ielai, pa Kaļķu ielas labo malu, no Kungu ielas līdz Mazajai Jaunielai, pa Mazās Jaunielas kreiso malu, no Kaļķu ielas līdz Jaunielai, pa Jaunielas kreiso malu, no Mazās Jaunielas līdz 11.novembra krastmalai, pa 11.novembra krastmalas apbūves līniju līdz Poļu gātei, pa Poļu gātes labo malu, no Pils laukuma līdz 11.novembra krastmalai, pa 11.novembra krastmalas labo malu līdz Krišjāņa Valdemāra ielai;

EUR 70.00

kuras robeža noteikta pa Krišjāņa Valdemāra ielu no 11.novembra krastmalas līdz Lāčplēša ielai, pa Lāčplēša ielu līdz A.Čaka ielai, pa A.Čaka ielu līdz Marijas ielai, par Marijas ielu līdz 13.janvāra ielai, pa 13.janvāra ielas labo malu līdz 11.novembra krastmalai, kā arī teritorijā, kuru ierobežo 11.novembra krastmala, Jauniela, M.Jauniela, Kaļķu iela, Kungu iela, Mārstaļu iela;

EUR 55.00

kuras robeža noteikta pa Eksporta ielu no 11.novembra krastmalas līdz, Hanzas ielai, pa Hanzas ielu līdz Skanstes ielai, pa Skanstes ielu līdz Sporta ielai, pa Sporta ielu līdz Bruņinieku ielai, pa Bruņinieku ielu līdz Brīvības ielai, pa Brīvības ielu līdz Matīsa ielai, pa Matīsa ielu līdz Avotu ielai, pa Avotu ielu līdz Lāčplēša ielai, pa Lāčplēša ielu līdz Satekles ielai, pa Satekles ielu līdz 13.janvāra ielai, pa 13.janvāra ielas kreiso malu līdz 11.novembra krastmalai, pa 11.novembra krastmalu līdz Eksporta ielai;

EUR 40.00

kuras robeža noteikta pa Skanstes ielu sākot no Sporta ielas līdz Zirņu ielai, pa Zirņu ielu līdz Senču iela, pa Senču ielu līdz Pērnavas ielai, pa Pērnavas ielu līdz Valmieras ielai, pa Valmieras ielu līdz Satekles ielai, pa Satekles ielu līdz Lāčplēša ielai, pa Lāčplēša ielu līdz Krasta ielai, pa Krasta ielu līdz 13.janvāra ielai;

EUR 25.00

pārējā Rīgas pilsētas teritorijā.

 

Informācija par mēneša abonementa saņemšanu

Mēneša abonements - dokuments, ko Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” kā maksas autostāvvietu pārvaldnieks izsniedz tām personām, kuras ir samaksājušas avansā par maksas autostāvvietu lietošanu nākamajā kalendārajā mēnesī saskaņā ar Rīgas domes 05.02.2013. saistošajiem noteikumiem nr. 206 „Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi”.

Abonementa maksa par tiesībām lietot maksas autostāvvietu atbilstoši Rīgas domes saistošo noteikumu nr. 206 nosacījumiem ir EUR 250.00 (tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis) mēnesī.

Iesniegums mēneša abonementa izsniegšanai/līguma noslēgšanai – lejupielādēt šeit.

Lai noslēgtu līgumu par maksas autostāvvietu lietošanu,  jāiesniedz rakstisks iesniegums, kurā jānorāda:

• nosaukums (fiziskai personai – vārds, uzvārds);
• juridiskā adrese (fiziskai personai – dzīvesvietas adrese);
• reģistrācijas numurs (fiziskai personai – personas kods);
• kontaktpersonas vārds, uzvārds, amata   nosaukums, tālrunis un e-pasta adrese;
• personas, kura pilnvarota parakstīt līgumu, vārds, uzvārds (juridiskai personai – papildus amata   nosaukums);
• bankas nosaukums un kods;
• konta numurs;
• vietu, kur lietotājs vēlas saņemt mēneša abonementu: Autostāvvietu birojā – Rīgā, Atgāzenes ielā 24a vai apakšzemes autostāvvietā, kas atrodas Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 5a.

Iesniegumu sūtīt pa pastu (Kleistu iela 28, LV-1067), faksu 67612239, e-pastu; autostavvietas@rigassatiksme.lv .

Mēneša abonementa apmaksu var veikt:

• ar pārskaitījumu, saņemot rēķinu vai e-rēķinu
• skaidrā naudā vai ar bankas norēķinu karti Autostāvvietu birojā Atgāzenes ielā 24a

Samaksa jāveic rēķinā norādītajā laikā. 

80001919
Citi saziņas veidi