DARBA NORMĒTĀJA PALĪGS

Darba pienākumi:

 • tehniskās, kontroles un transportēšanas u.c. operācijas satura, izpildes secības, izpildes veida, darba organizācijas darba vietā, darba vietas apkalpošanas u.c. faktoru fiksēšana;
 • tehniskās operācijas, kontroles operācijas, transportēšanas operācijas u.c. operācijas laika patēriņa hronometrāža, hronometrāžas novērojumu dokumentēšana;
 • darba dienas fotografēšana, dienas fotografēšanas datu dokumentēšana;
 • hronometrāžas un dienas fotogrāfijas analīze, secinājumu sagatavošana, darba laika normu aprēķināšana;
 • darba laika analīze un projektēšana;
 • veidlapu izstrāde (piemēram, darbu uzskaitei).

Prasības:

 • augstākā izglītība tehniskā, ekonomikas, finanšu jomā vai vadības zinībās;
 • Valsts valodas B līmeņa 2.pakāpe
 • prast izmantot MS Outlook, Word, Excel, PowerPoint un par priekšrocību uzskatīsim, ja proti izmantot Microsoft Power BI;
 • prast aprēķināt darbus datorprogrammās;
 • prast uzskaitīt un analizēt ražošanas procesus;
 • lasīt tehnisko dokumentāciju (rasējums, tehnoloģiskā karte u.c.) un ir zināšanas par  transportlīdzekļa uzbūvi un tā darbības principiem.

Uzņēmums piedāvā:

 • izaugsmes iespējas;
 • iespēju darbu apvienot ar mācībām;
 • darba samaksu un bonusus atbilstoši darba rezultātiem;
 • iespēju piedalīties darbiniekiem paredzētajos pasākumos (sporta, korporatīvos u.c.) un izmantot sporta zāles, baseinu;
 • bruto algu no 939 līdz 975 eiro.

Pieteikšanās: nosūtot CV uz elektroniskā pasta adresi: personals@rigassatiksme.lv. Papildu informāciju iespējams iegūt zvanot uz tālruņa Nr.67104751.

Norādot datus, Jūs piekrītat, ka visa Jūsu sniegtā informācija (t.sk. personas dati) tiks izmantoti  tikai Jūsu kandidatūras izvērtēšanai norādītajam amatam RP SIA “Rīgas satiksme” un saziņai ar Jums. Līdz darba tiesisko attiecību nodibināšanai norādītās apstrādes tiesiskais pamats ir personas piekrišana un to var atsaukt līdz atlases procesa beigām, sazinoties ar Datu pārzini.*

* Datu pārzinis: RP SIA “Rīgas satiksme”, reģistrācijas numurs: 40003619950, juridiskā adrese: Kleistu iela 28, Rīga, LV – 1067, Latvija, biroja adrese: Vestienas iela 35, Rīga, LV – 1035, Latvija. E-pasts saziņai datuspecialists@rigassatiksme.lv

Plašāka informācija par datu aizsardzību www.rigassatiksme.lv sadaļā “Par mums” apakšsadaļā “Datu aizsardzība” .

80001919
Citi saziņas veidi