ORGANIZĀCIJAS ANALĪTIĶIS/-E

Darba pienākumi:

  • veikt risku identificēšanu un analīzi;
  • sagatavot risku varbūtības un ietekmes samazināšanas pasākumu plānu projektus, kā arī citu dokumentu projektus;
  • veikt kontroles pasākumus;
  • apmācīt un konsultēt uzņēmuma darbiniekus risku pārvaldīšanas jomā.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība, valodas zināšanu apjoms, pieredze, zināšanas, profesionālās kompetences un prasmes:

  • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē;
  • valsts valodas C līmeņa 1.pakāpe vai iegūta izglītība valsts valodā;
  • zināšanas risku izvērtēšanas jomā, fizisko personu datu aizsardzībā, darba tiesisko attiecību normās un profesionālajā ētikā;
  • spēja veikt analīzi un veikt analīzes rezultātu sintēzi;
  • sistēmiska domāšana, labas komunikācijas prasmes, godīgums, augsta stresa noturība, mērķtiecība un orientācija uz rezultātu;
  • profesionālo kompetenci apliecinoši dokumenti risku vadībā un finanšu jomā tiks uzskatīti par priekšrocību.

Darba vieta: Risku vadības daļa Vestienas ielā 35, Rīgā.

Atalgojums bruto: no 1070 EUR - 1110 EUR.

Pieteikšanās:nosūtot CV uz elektroniskā pasta adresi: personals@rigassatiksme.lv.

Papildu informāciju iespējams iegūt zvanot uz tālruņa Nr.67104751.

RP SIA „Rīgas satiksme” sazināsies ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz nākamo atlases kārtu.

Norādot datus, Jūs piekrītat, ka visa Jūsu sniegtā informācija (t.sk. personas dati) tiks izmantoti tikai Jūsu kandidatūras izvērtēšanai norādītajam amatam RP SIA “Rīgas satiksme” un saziņai ar Jums. Līdz darba tiesisko attiecību nodibināšanai norādītās apstrādes tiesiskais pamats ir personas piekrišana un to var atsaukt līdz atlases procesa beigām, sazinoties ar Datu pārzini.

Datu pārzinis:RP SIA “Rīgas satiksme”, reģistrācijas numurs: 40003619950, juridiskā adrese: Kleistu iela 28, Rīga, LV – 1067, Latvija, biroja adrese: Vestienas iela 35, Rīga, LV – 1035, Latvija. E-pasts saziņaidatuspecialists@rigassatiksme.lv

Plašāka informācija par datu aizsardzību www.rigassatiksme.lv sadaļā “Par mums” apakšsadaļā “Datu aizsardzība” .

20361862
Citi saziņas veidi