Atklāts konkurss „Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par RP SIA "Rīgas satiksme" darbinieku veselības apdrošināšanu”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto atklāto konkursu „Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par RP SIA "Rīgas satiksme" darbinieku veselības apdrošināšanu” (identifikācijas Nr.RS/2015/22).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2015. gada 19.oktobris, plkst. 14.00. 

Visas ieinteresētās personas iepirkuma dokumentāciju var saņemt Rīgas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" Rīgā, Vestienas ielā 35, pirms tam piesakot savu ierašanos pa tālr. 67104863. 

 

Vispārīgās vienošanās izpildītāji: AAS “BALTA” (reģistrācijas Nr. 40003049409, juridiskā adrese: Raunas iela 10/12, Rīga, LV-1039), AAS “Gjensidige Baltic” (reģistrācijas Nr. 50003210451, juridiskā adrese: Brīvības iela 39, Rīga, LV-1010), AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams” (reģistrācijas Nr. 40003494976, juridiskā adrese: Antonijas iela 23, Rīga, LV-1010)  

Vispārīgās vienošanās slēgšanas datums: 08.12.2015.

20361862
Citi saziņas veidi