Iepirkuma procedūra „Par apsardzes pakalpojumiem”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto iepirkuma procedūru „Par apsardzes pakalpojumiem” (identifikācijas Nr.RS/2015/7).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2015. gada 5.jūnijs, plkst. 13.00.

Visas ieinteresētās personas iepirkuma dokumentāciju var saņemt Rīgas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" Rīgā, Vestienas ielā 35, pirms tam piesakot savu ierašanos pa tālr. 67104863.

Pasūtītāja kontaktpersona – Juridiskās daļas Iepirkumu un līgumu nodaļas juriskonsulte Rūta Šmite, tālr. 67104863, e-pasts: ruta.smite@rigassatiksme.lv

Līguma izpildītājs: SIA "KOBLENZ DROŠĪBA" (reģistrācijas Nr. 40003317923, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 57A-1, Rīga, LV-1010)

 

Līguma slēgšanas datums: 28.07.2015.

20361862
Citi saziņas veidi