Iepirkuma procedūra „Par parādu atgūšanas pakalpojumiem”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto iepirkuma procedūru „Par parādu atgūšanas pakalpojumiem” (identifikācijas Nr.RS/2014/22).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2014. gada 1.decembris, plkst. 15.30.

Visas ieinteresētās personas iepirkuma dokumentāciju var saņemt Rīgas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" Rīgā, Vestienas ielā 35, pirms tam piesakot savu ierašanos pa tālr. 67104863 67104904.

Pasūtītāja kontaktpersona – Juridiskās daļas Iepirkumu un līgumu nodaļas juriskonsulte R.Šmite, tālr. 67104863.

Līguma Izpildītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Konsultatīvā sabiedrība "Conventus"" (reģistrācijas Nr. 40003428538, juridiskā adrese: Jauniela 19-2, Rīga, LV-1050)

Līguma slēgšanas datums: 30.12.2014.

20361862
Citi saziņas veidi