Iepirkuma procedūra „Par Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu teritorijas ikdienas uzturēšanu”

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto iepirkuma procedūru „Par Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu teritorijas ikdienas uzturēšanu”  (identifikācijas Nr.RS/2013/13).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2014. gada 6. februāris, plkst. 15.00.

Visas ieinteresētās personas iepirkuma dokumentāciju var saņemt Rīgas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" Rīgā, Vestienas ielā 35, pirms tam piesakot savu ierašanos pa tālr. 67104784, 67104795.

Pasūtītāja kontaktpersona – Juridiskās daļas Iepirkumu un līgumu nodaļas vadītāja vietnieks A.Zaharenko, tālr. 67104784.

Līguma Izpildītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides pakalpojumu grupa" (reģistrācijas Nr. 40003244831, juridiskā adrese: Ēdoles iela 8, Rīga, LV-1055)

Līguma slēgšanas datums: 30.04.2014.

20361862
Citi saziņas veidi