Par ceļa zīmju uzstādīšanas, apkalpošanas un agrāk uzstādīto ceļa zīmju demontāžas darbiem Rīgas pilsētas maksas autostāvvietu teritorijā

1. Iepirkuma priekšmets – ceļa zīmju uzstādīšanas, apkalpošanas un agrāk uzstādīto ceļa zīmju demontāžas darbi Rīgas pilsētas maksas autostāvvietu teritorijā.

2. Līguma apjoms – saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

3. Līguma izpildes vieta – Rīgas pilsētas maksas autostāvvietu teritorija.

4. Pasūtījuma piešķiršanas metode – iepirkums, kas notiek saskaņā Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu.

5. Pasūtītāja identifikācijas numurs – RS/2011/07.

6. Pasūtītājs – RP SIA  "Rīgas satiksme", reģ. LR Komercreģistrā ar Nr.40003619950, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, juridiskā adrese Kleistu ielā 28, LV – 1067, Rīga, biroja adrese Vestienas iela 35, Rīga, LV – 1035, tālr. - 67104800; tālr. - 67104802, interneta adrese: www.rigassatiksme.lv.

7. Pasūtītāja kontaktpersona – RP SIA "Rīgas satiksme" Juridiskās daļas Iepirkumu sektora juriskonsults A.Zaharenko, Rīgā, Vestienas ielā 35, 304.kab. tālr. - 67104784; e-pasts: andis.zaharenko@rigassatiksme.lv darba dienās no plkst. 8.00-11.30 un no plkst. 12.00-16.00.

8. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un termiņš – piedāvājumi jāiesniedz Pasūtītāja darba laikā līdz 2011.gada 9.jūnija plkst. 15:00, RP SIA "Rīgas satiksme" sekretariātā Rīgā, Vestienas ielā 35, personiski vai atsūtot pa pastu ar ierakstītu vēstuli, kuru pasts ir piegādājis Pasūtītājam līdz 2011.gada 9. jūnija plkst. 15:00.

9. Paziņojuma ievietošanas datums RP SIA "Rīgas satiksme" interneta mājas lapā – 2011. gada 25. maijā.

RP SIA "Rīgas satiksme" Juridiskās daļas Iepirkumu sektors
juriskonsults A.Zaharenko,
Rīgā, Vestienas ielā 35, 304.kab.
Tālr.- 67104784;
e-pasts: andis.zaharenko@rigassatiksme.lv

20361862
Citi saziņas veidi