Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par automašīnu piegādi

1. Iepirkuma priekšmets – par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par automašīnu piegādi.

2. Līguma apjoms – saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

3. Līguma izpildes vieta – Rīga, Katrīnas dambis 4.

4. Pasūtījuma piešķiršanas metode – iepirkums, kas notiek saskaņā Publisko iepirkumu likumu.

5. Pasūtītāja identifikācijas numurs – RS/2012/1.

6. Pasūtītājs – RP SIA "Rīgas satiksme", reģ. LR Komercreģistrā ar Nr.40003619950, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, juridiskā adrese Kleistu ielā 28, LV – 1067, Rīga, biroja adrese Vestienas iela 35, Rīga, LV – 1035,  - 67104800;  - 67104802, interneta adrese: www.rigassatiksme.lv.

7. Pasūtītāja kontaktpersona – RP SIA "Rīgas satiksme" Juridiskās daļas Iepirkumu sektora juriskonsults A.Zaharenko, Rīgā, Vestienas ielā 35, 304.kab.  - 67104784; e-pasts: andis.zaharenko@rigassatiksme.lv darba dienās no plkst. 8.00-11.30 un no plkst. 12.00-16.00, izņemot piektdienās līdz plkst. 14:00.

8. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un termiņš – piedāvājumi jāiesniedz Pasūtītāja darba laikā līdz 2011.gada 15. marta plkst. 15:00, RP SIA "Rīgas satiksme" sekretariātā Rīgā, Vestienas ielā 35, personiski vai atsūtot pa pastu ar ierakstītu vēstuli, kuru pasts ir piegādājis Pasūtītājam līdz 2011.gada 15. marta plkst. 15:00.

Jautājumi un atbildes

RP SIA "Rīgas satiksme" Juridiskās daļas Iepirkumu sektors
juriskonsults A.Zaharenko,
Rīgā, Vestienas ielā 35, 304.kab.
Tālr.- 67104784;
e-pasts: andis.zaharenko@rigassatiksme.lv

20361862
Citi saziņas veidi