Paziņojums par konkursu

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme", Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035, tālr. 67104800, fakss 67104802, paziņo par izsludināto konkursu "Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par tramvaja bandāžu piegādi" (identifikācijas Nr.RS/2012/10).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2012.gada 16.augusts, plkst.15.00.

 

Visas ieinteresētās personas konkursa nolikumu var saņemt Rīgas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" Rīgā, Vestienas ielā 35, pirms tam piesakot savu ierašanos pa tālr. 67104784, 67104795.

 

Pasūtītāja kontaktpersona – Juridiskās daļas Iepirkumu sektora juriskonsults A.Zaharenko, tālr. 67104784.

 

20361862
Citi saziņas veidi