Paziņojums par piedāvājumu izvēles procedūru

Līguma priekšmets – RP SIA "Rīgas satiksme" darbinieku apmācība sekojošos kursos:

Mācību kurss "Tramvaju vadītāja apmācība TRAM kategorijas iegūšanai"

Mācību kurss "Profesionālās kategorijas D [95] iegūšanas teorētiskā apmācība"

Mācību kurss "Trolejbusu vadītāja apmācība TROL kategorijas iegūšanai".

Pretendentu piedāvājuma apjoms – Pretendenti piedāvājumu var iesniegt par visu līguma priekšmetu kopumā vai par kādu no kursiem.

Līguma izpildes vieta – Rīga.

Piedāvājuma izvēles kritērijs– piedāvājums ar viszemāko cenu.

Pasūtītājs – RP SIA "Rīgas satiksme", reģ. LR Komercreģistrā ar Nr.40003619950, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, juridiskā adrese Kleistu ielā 28, LV – 1067, Rīga, biroja adrese Vestienas iela 35, Rīga, LV – 1035, (tel: 67104800;  fakss: 67104802; interneta adrese: www.rigassatiksme.lv).

Pasūtītāja kontaktpersona – RP SIA "Rīgas satiksme" Juridiskās daļas Iepirkumu un līgumu nodaļas juriskonsults A.Zaharenko, Rīgā, Vestienas ielā 35, 304.kab. ( tel.: 67104784; e-pasts: andis.zaharenko@rigassatiksme.lv darba dienās no plkst. 8.00-11.30 un no plkst. 12.00-16.00.).

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un termiņš – piedāvājumi jāiesniedz Pasūtītāja darba laikā līdz 2012.gada 22.maija plkst. 14:00, RP SIA "Rīgas satiksme" sekretariātā Rīgā, Vestienas ielā 35, personiski vai atsūtot pa pastu ar ierakstītu vēstuli, kuru pasts ir piegādājis Pasūtītājam līdz 2012.gada 22. maija plkst. 14:00.

RP SIA "Rīgas satiksme" Juridiskās daļas Iepirkumu sektors
juriskonsults A.Zaharenko,
Rīgā, Vestienas ielā 35, 304.kab.
Tālr.-             67104784      ;
e-pasts: andis.zaharenko@rigassatiksme.lv

20361862
Citi saziņas veidi