Atpakaļ uz sarakstu Printēt 9. Sep. 2021

Uzsākti būvprojekta izstrādes darbi 5. tramvaja maršruta līnijas posma infrastruktūras pielāgošanai zemās grīdas tramvaja parametriem

Turpinot projekta “Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem” īstenošanu, ir noslēdzies atklātais konkurss par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību 5. tramvaja maršruta līnijas posma pielāgošanai. Par uzvarētāju ar finanšu piedāvājumu 427 680.00 EUR atzīts SIA “Transportbūvju konsultācijas”. Būvprojekta izstrādes termiņš ir 2022.gada augusts.

Projektā paredzēts veikt 5. tramvaja maršruta posma no Slokas ielas un Jūrmalas gatves krustojuma līdz galapunktam “Iļģuciems” infrastruktūras pielāgošanu – kopumā aptuveni 2 kilometru garumā. Projektēšanas uzdevumā ir iekļauti šādi darbi: 

  • kontakttīkla konstrukciju pārbūve ar jaunu balstu izbūvi un kontakttīkla uzkarsistēmas pārbūvi, nodrošinot gan ar pantogrāfu, gan kontaktstieni aprīkotu tramvaju kustību;
  • kontakttīklu barojošo zemsprieguma kabeļu pārbūve un jaunu kabeļu izbūve, ar pievadiem līdz “Rīgas satiksme” apakšstacijai Slokas ielā 54B un līdz elektrokabeļu savienojumam Jūrmalas gatvē;
  • tramvaja sliežu ceļu pārbūve Slokas ielas posmā no Jūrmalas gatves līdz Pulka ielai;
  • iekāpšanas – izkāpšanas un pieturvietu platformu izbūve 5. tramvaja maršruta visā posmā no Slokas ielas un Jūrmalas gatves krustojuma līdz galapunktam “Iļģuciems”.

5 tram.png

Projekta “Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem” ieviešana uzlabos vides pieejamību gados vecākiem cilvēkiem, pasažieriem ar bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ka arī kopumā veicinās pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskajā transportā.  Projektam plānots piesaistīt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

Projektam ir arī vairāki ar vides ilgtspēju saistīti mērķi, tajā skaitā:

  • palielināt tramvaja kustības ātrumu; 
  • mazināt sastrēgumus;
  • mazināt privāto automašīnu radīto CO2 izmešu negatīvo ietekmi uz vidi un gaisa kvalitāti;
  • uzlabot pārvietošanās pieredzi sabiedriskajā transportā, paaugstinot sniegtā pakalpojuma kvalitāti.

Plašāku informāciju par „Rīgas satiksmes” piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos Twitter, Facebook.

Citi saziņas veidi