Biļešu klāsts un cenas

Informējam!

Precīzu informāciju par e-talona saturu Jūs varat iegūt "Rīgas satiksmes" Klientu apkalpošanas centros, biļešu pārdošanas automātos un tirdzniecības vietās, pie transportlīdzekļu vadītāja, saņemot izdruku, kā arī internetā, ja klients ir aktivizējis šādu iespēju.

Kā papildināt e-talonu?

20361862
Citi saziņas veidi