Biļešu klāsts un cenas

Informējam!

E-talonā ielādētās biļetes nesummējas, tāpēc, reģistrējot e-talonu, karšu lasītājs neuzrāda visu e-talonā pieejamo biļešu atlikumu. Piemēram, ja tiek reģistrēta 5 braucienu biļete, tad līdzās nopirktā 10 braucienu biļete neparādīsies. Tas ir, ja vispirms ielādēta 5 braucienu biļete, bet pēc tam 10 braucienu biļete, tad vispirms karšu lasītājs nolasīs iepriekš iegādāto 5 braucienu biļeti un uzrādīs tās atlikumu. Kad šī 5 braucienu biļete tiks iztērēta, karšu lasītājs sāks reģistrēt un parādīs 10 braucienu biļeti un tās atlikumu.  

Precīzu informāciju par e-talona saturu Jūs varat iegūt "Rīgas satiksmes" Klientu apkalpošanas centros, biļešu pārdošanas automātos un tirdzniecības vietās, pie transportlīdzekļu vadītāja, saņemot izdruku, kā arī internetā, ja klients ir aktivizējis šādu iespēju. 

Kā papildināt e-talonu?

80001919
Citi saziņas veidi