Par mums

„Rīgas satiksme” dibināta 2003.gada 20.februārī, un tās statuss ir Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību. „Rīgas satiksme” ir 100% Rīgas pilsētas pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība. „Rīgas satiksmei” pieder kapitāla daļas šādās kapitālsabiedrībās: SIA „Rīgas karte” (51%), SIA „Rīgas acs” (100%). Uzņēmums darbojas saskaņā ar ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 un ISO 50001:2012 standarta prasībām, tāpat uzņēmumā izstrādāts pretkorupcijas plāns (saskaņā ar Rīgas domes iekšējiem noteikumiem Nr.RD-18-9-ntd “Korupcijas novēršanas sistēmas organizācijas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā” punktu Nr.23 noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss).

Šobrīd uzņēmumā strādā ap 4100 darbinieku.

„Rīgas satiksme” darbības vispārējais stratēģiskais mērķis ir sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, pārvaldīt un apsaimniekot Rīgas pilsētas maksas autostāvvietas ielu sarkano līniju robežās un piedalīties Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras uzturēšanā un attīstīšanā.

Uzņēmuma misija: nodrošināt pieejamu, drošu un ilgtspējīgu sabiedriskā transporta sistēmu, autotransporta un stāvvietu pakalpojumus, vienlaicīgi veicinot ekonomikas izaugsmi un dzīves kvalitātes uzlabošanos Rīgā.

Uzņēmuma vīzija: mūsdienīgs un sociāli atbildīgs uzņēmums.

Uzņēmumam ir četri darbības virzieni:

  • Vienota maršrutu tīkla uzraudzīšana
  • Pasažieru pārvadāšana
  • Autostāvvietu apsaimniekošana
  • Transporta noma

 „Rīgas satiksme”  nodrošina: 

  • 8 tramvaju maršrutus;
  • 17 trolejbusu maršrutus;
  • 55 autobusu maršrutus. 

Kopumā „Rīgas satiksmes” transporta līdzekļi (tramvaji, trolejbusi, autobusi) gadā veic ap 45 miljoniem kilometru un pārvadā ap 140 miljoniem pasažieru. „Rīgas satiksme” apsaimnieko vairāk nekā 6000 autostāvvietas Rīgā un Vecāķos. Uzņēmums nodrošina arī citus pakalpojumus: Retro tramvaju vasarā un velonovietnes.

RP SIA "Rīgas satiksme" statūti.
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansētais projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme””.
"Energoefektivitātes stratēģiskie instrumenti pilsētu attīstības plānošanai (STEP UP)"

Projekts "H2Nodes"

Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība

Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksē RP SIA "Rīgas satiksme"

80001919
Citi saziņas veidi