Atpakaļ uz sarakstu Printēt 10. Sep. 2021

Uzsākti būvprojekta izstrādes darbi 7. tramvaja maršruta līnijas posma infrastruktūras pielāgošanai zemās grīdas tramvaja parametriem

Turpinot projekta “Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem” īstenošanu, ir noslēdzies atklātais konkurss par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību 7. tramvaja maršruta līnijas posma pielāgošanai. Par uzvarētāju ar finanšu piedāvājumu 991 100.00 EUR atzīta personu apvienība SIA "BRD Projekts" un SIA "REM PRO". Būvprojekta izstrādes termiņš ir 2022.gada augusts.

Projektā paredzēts atjaunot un pārbūvēt 7. tramvaja maršruta līniju posmā no Centrāltirgus ielas līdz galapunktam “Ķengarags”. Kopējais pielāgojamās līnijas garums - aptuveni 7 km. Projektēšanas uzdevumā ir iekļauti šādi darbi:

 • kontakttīkla konstrukciju pārbūve un daļēju esošo balstu nomaiņu un,  kur nepieciešams – jaunu balstu izbūvi, kā arī kontakttīkla uzkarsistēmas pārbūve, lai nodrošinātu kustību gan ar pantogrāfu, gan kontaktstieni aprīkotiem tramvajiem;
 • kontakttīklu barojošo zemsprieguma kabeļu pārbūve un izbūve visā maršruta posmā, ar pievadiem līdz “Rīgas satiksme” apakšstacijām Abrenes ielā 13, Ķengaraga ielā 3A, Fridriķa ielā 2 un Aviācijas ielā 1C;
 • tramvaja sliežu ceļu pārbūve Maskavas ielas posmā no Centrāltirgus ielas līdz Turgeņeva ielai, t.sk. divu jaunu pieturvietu platformu izbūve un sliežu ceļu konstrukcijas atjaunošana krustojumā ar Turgeņeva ielu;
 • kur tehniski iespējams, iekāpšanas – izkāpšanas platformu izbūve Maskavas ielas posmā no Turgeņeva ielas līdz Dienvidu tiltam, kā arī  pieturvietu labiekārtošana un sliežu ceļu konstrukcijas atjaunošana pieturvietu zonās;
 • tramvaja sliežu ceļu pārbūve Maskavas ielas un Fridriķa ielas krustojumā, paredzot pagrieziena manevra veikšanai atbilstošu sliežu konstrukciju iebūvi iebraukšanai / izbraukšanai uz / no 3.tramvaja depo Fridriķa ielā 2;
 • sliežu ceļu konstrukcijas atjaunošana Maskavas ielas posmā no Rēznas ielas līdz Ogres ielai;
 • sliežu ceļu konstrukcijas atjaunošana Maskavas ielas krustojumā ar Slāvu ielu (pretī ēkai Maskavas ielā 257B), paredzot dzelzsbetona plātņu nomaiņu;
 • pieturvietu platformu pārbūve, labiekārtošana un sliežu ceļu atjaunošana pieturvietu zonās posmā no Ķengaraga ielas līdz galapunktam Ķengaragā, kā arī pieturvietu “Dienvidu tilts” labiekārtošana;
 • luksoforu objektu uzstādīšana un signālu pielāgošana tramvaja satiksmes uzlabošanai 7.maršrutā;
 • tramvaja satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi Maskavas ielas krustojumos ar Ķengaraga un Prūšu ielām.

7 tram.jpg

Projekta “Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem” ieviešana uzlabos vides pieejamību gados vecākiem cilvēkiem, pasažieriem ar bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ka arī kopumā veicinās pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskajā transportā.  Projektam plānots piesaistīt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

Projektam ir arī vairāki ar vides ilgtspēju saistīti mērķi, tajā skaitā:

 • palielināt tramvaja kustības ātrumu;
 • mazināt sastrēgumus;
 • mazināt privāto automašīnu radīto CO2 izmešu negatīvo ietekmi uz vidi un gaisa kvalitāti;
 • uzlabot pārvietošanās pieredzi sabiedriskajā transportā, paaugstinot sniegtā pakalpojuma kvalitāti.

Plašāku informāciju par „Rīgas satiksmes” piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos Twitter, Facebook.

Citi saziņas veidi