Atpakaļ uz sarakstu Printēt 10. Sep. 2021

Uzsākti būvprojekta izstrādes darbi 11. novembra krastmalas un 13. janvāra ielas krustojuma infrastruktūras pielāgošanai zemās grīdas tramvaja parametriem

Turpinot projekta “Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem” īstenošanu, ir noslēdzies atklātais konkurss par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību 11. novembra krastmalas un 13. janvāra ielas krustojuma infrastruktūras pielāgošanai. Par uzvarētāju ar finanšu piedāvājumu 120 000.00 EUR atzīts SIA “BRD PROJEKTS”. Būvprojekta izstrādes termiņš ir 2022.gada maijs.

11. novembra krastmalas un 13. janvāra ielas krustojumā plānota esošo manuāli pārslēdzamo vienasmeņa pārmiju nomaiņa pret zemās grīdas tramvaja vagonu ekspluatācijas prasībām atbilstošām divasmeņu pārmijām, nodrošinot to darbības kontroles iespēju ar tālvadību. Ir paredzēta arī citu ar tramvaja kustības un sliežu ceļu ekspluatācijas apstākļu uzlabošanu saistītu pasākumu īstenošana, tostarp:

  • sliežu ceļu pārbūve;
  • tramvaja kontakttīkla konstrukciju pielāgošana; 
  • lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūve sliežu ceļu krustojuma zonā;
  • intensīvas autotransporta satiksmes slodzei atbilstoša brauktuves seguma izbūve.

Projekta “Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem” ieviešana uzlabos vides pieejamību gados vecākiem cilvēkiem, pasažieriem ar bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ka arī kopumā veicinās pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskajā transportā.  Projektam plānots piesaistīt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

krust.jpg

Projektam ir arī vairāki ar vides ilgtspēju saistīti mērķi, tajā skaitā:

  • palielināt tramvaja kustības ātrumu;
  • mazināt sastrēgumus;
  • mazināt privāto automašīnu radīto CO2 izmešu negatīvo ietekmi uz vidi un gaisa kvalitāti;
  • uzlabot pārvietošanās pieredzi sabiedriskajā transportā, paaugstinot sniegtā pakalpojuma kvalitāti.

Plašāku informāciju par „Rīgas satiksmes” piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos Twitter, Facebook.

Citi saziņas veidi