Atpakaļ uz sarakstu Printēt 11. Aug. 2010

"Rīgas satiksme" aicina skolēnus, studentus un skolotājus noformēt e talonus

Lai atvieglotu iespēju izmantot pienākošās atlaides braukšanai sabiedriskajā transportā skolēniem, studentiem un Rīgas vispārizglītojošo skolu skolotājiem,  "Rīgas satiksme"  izstrādājusi kārtību, kādā apliecināt pasažieru statusu.

Sākoties jaunajam mācību gadam, aktuāla ir e talonu noformēšana un izsniegšana ap 10 000 jaunajiem Rīgas skolēniem un studentiem, kā arī statusa pagarināšana jau esošajiem, sistēmā reģistrētajiem ap 90 000 izglītojamo.

"Rīgas satiksme" aicina ikvienu Rīgas mācību iestādi sadarboties un izmantot tās iespējas, kas tiek piedāvātas, lai skolēniem, studentiem un Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolotājiem vienkāršotu braukšanas maksas atvieglojumu iegūšanu.

Pārvietojamie klientu centri

Lai novērstu mācību iestādēm nepieciešamību izsniegt skolēniem un skolotājiem izziņas, kā arī lai skolēniem un viņu vecākiem, kuriem jau ir personalizētais e talons, nevajadzētu doties uz "Rīgas satiksmes" Klientu apkalpošanas centru, Rīgas satiksme piedāvā Rīgas pilsētas skolām iespēju tieši mācību iestādē uzņemt pārvietojamo klientu centru.

Tuvākajā laikā Rīgas pilsētas skolām tiks nosūtīti saraksti ar iespējamo laiku, kad konkrētajā mācību iestādē varētu ierasties "Rīgas satiksmes" pārvietojamais klientu centrs. Mācību iestādēs statuss tiks atjaunots vispārizglītojošo skolu skolotājiem, 5. klašu un 10. – 12. klašu skolēniem, kuriem ir personalizētais e talons (2. – 4. un 6. – 9. klašu skolēniem statuss tiks automātiski atjaunots atbilstoši dzimšanas gadam).

Jaunajiem Rīgas skolēniem un studentiem

Ja līdz šim skolēns Rīgā nav mācījies vai uzsāk mācības 1. klasē – vispirms jāpainteresējas mācību iestādē, vai tā neplāno iesniegt kolektīvo pieteikumu par vairākiem skolēniem vienlaikus. Ja nē, jādodas uz kādu no "Rīgas satiksmes" Klientu apkalpošanas centriem, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un izziņu no skolas. Tur tiks izgatavots personalizētais e talons, kā arī piemērota kategorijai atbilstoša atlaide.

2. – 4. klašu skolēniemĀ  un 6.- 9. klašu skolēniem

Statuss šīm kategorijām tiek atjaunots automātiski atbilstoši dzimšanas gadam – tas nozīmē: ja skolēns uzsāk mācības norādītajā klasē un viņa dzimšanas gads ir norādīts, skolēns pēc 15. septembra automātiski saņems tiesības izmantot sev pienākošos atlaidi. Piemēram, ja skolēns dzimis 2002. gadā un uzsāk mācības 2. klasē, viņa statuss tiks automātiski pagarināts, ja dzimis 2001. gadā un uzsāk mācības 3. klasē – statuss tiek pagarināts automātiski. Attiecīgi 4. klasi uzsākot, dzimšanas gads – 2000.; 6. klasi – 1998.; 7. klasi – 1997.; 8. klasi – 1996.; 9. klasi – 1995.

Lūdzam vērst skolēnu vecāku uzmanību – ja skolēns uzsācis mācības ātrāk, vai kāda cita iemesla dēļ dzimšanas gads atšķiras no iepriekš norādītā, lūdzam doties uz "Rīgas satiksmes" Klientu apkalpošanas centru vai interesēties savā skolā, vai un kad ieradīsies "Rīgas satiksmes" pārvietojamais Klientu apkalpošanas centrs.

5. klašu un 10. – 12. klašu skolēniem

5. klašu un 10. – 12. klašu skolēni vēl līdz 15. septembrim varēs iegādāties braukšanas biļetes ar atlaidi. Gadījumā, ja līdz 15. septembrim mācību iestādē neierodas pārvietojamais klientu apkalpošanas centrs, ir jādodas personīgi uz kādu no "Rīgas satiksmes" Klientu apkalpošanas centriem, līdzi ņemot izziņu no skolas vai pagarinātu skolēna apliecību, un jāpagarina iespēja izmantot atlaidi. Vienlaicīgi ar skolēniem atlaides saņēmēja statusu varēs pagarināt arī skolotāji.

Augstāko izglītības iestāžu pilna laika studējošajiem un profesionālo mācību iestāžu audzēkņiem, kuri turpina mācības Rīgas pilsētas skolā vai augstākās izglītības iestādē

Līdz 15. oktobrim varēs iegādāties braukšanas biļetes ar atlaidi. Gadījumā, ja līdz 15. oktobrim mācību iestādē neierodas pārvietojamais klientu apkalpošanas centrs, ir jādodas personīgi uz kādu no "Rīgas satiksmes" Klientu apkalpošanas centriem, līdzi ņemot izziņu no skolas vai pagarinātu skolēna/studenta apliecību, un jāpagarina iespēja izmantot atlaidi.

20361862
Citi saziņas veidi