Atpakaļ uz sarakstu Printēt 21. Mai. 2010

"Rīgas satiksme" lūdz noteikt stingrākas prasības likumdošanā attiecībā uz autobusu vadītājiem

Ņemot vērā bīstamību un traģisko seku iespējamību alkohola ietekmē izraisītos ceļu satiksmes negadījumos, it īpaši, ceļu satiksmes negadījumos, ko izraisījuši sabiedriskā transporta (autobusa, trolejbusa, tramvaja) vadītāji, kā arī sabiedriskā transporta līdzekļu vadīšanu neatbilstošā veselības stāvoklī, Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" valdes priekšsēdētājs Leons Bemhens nosūtījis vēstuli uz Satiksmes ministriju attiecībā uz transportlīdzekļu vadītājiem par sabiedriskā transporta vadīšanu alkohola reibumā un lūdz ierosināt grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā un Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr. 571 "Ceļu satiksmes noteikumi", kā arī attiecībā uz sabiedriskā transporta vadītāju veselības pārbaudēm, lai noteiktu medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai lūdz ierosināt grozījumus Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.57 "Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par veselības pirmstermiņa pārbaudes izdevumu segšanas kārtību".

Kā norādīts "Rīgas satiksmes" nosūtītajā vēstulē, šobrīd saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumu Nr. 571 "Ceļu satiksmes noteikumi" 39.1.apakšpunktu transportlīdzekļa vadītājs, kuram mehānisko transportlīdzekļu vadīšanas stāžs ir lielāks par diviem gadiem, var vadīt transportlīdzekli, ja alkohola koncentrācija asinīs nepārsniedz 0,5 promiles. Savukārt, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.15 pantā "Transportlīdzekļu vadīšana alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē" ir noteikti administratīvie sodi transportlīdzekļa vadītājam par autobusa vadīšanu alkohola reibumā, ja transportlīdzekļa vadītāja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatēta alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 un vairāk promiles, kas nav samērojams ar nodarītā kaitējuma apmēru un risku, ka transportlīdzekļa vadītājs pēc soda izciešanas un vadītāja tiesību atgūšanas alkohola ietekmē neizraisīs jaunu ceļu satiksmes negadījumu, jo alkohola lietošana ir slimība, kurai ir hronisks process vai arī izraisīs ceļu satiksmes negadījumu ar traģiskām sekām arī tad, ja alkohola koncentrācija asinīs nepārsniedz 0,5 promiles.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumiem Nr. 57 "Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par veselības pirmstermiņa pārbaudes izdevumu segšanas kārtību" ģimenes ārsts vai ārstniecības iestādē izveidota ārstu komisija izvērtē transportlīdzekļa vadītāja vai tās personas (turpmāk kopā – transportlīdzekļa vadītājs), kura vēlas iegūt transportlīdzekļa vadītāja kvalifikāciju, veselības stāvokļa atbilstību un medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai un izsniedz medicīnisko uzziņu vai atzinumu. Lai arī ģimenes ārstam ir tiesības izvērtēt transportlīdzekļu vadīšanas medicīnisko pretindikāciju esību, transportlīdzekļa vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt kvalifikāciju sabiedriskā transporta vadīšanai, mūsuprāt, veselības pārbaudes būtu jāiziet tikai pie ārstniecības iestādē izveidotas ārstu komisijas, kuru sastāvā ir attiecīgo specialitāšu ārsti, kas var sniegt padziļinātu atzinumu par transportlīdzekļu vadīšanas medicīnisko pretindikāciju esību vai neesamību.

Ņemot vērā augstāk minēto, un lai nodrošinātu satiksmes drošību un sabiedriskā transporta pasažieru drošību, dzīvību un veselību, Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksmes" lūdz Satiksmes ministriju ierosināt sekojošus grozījumus:

1.Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr. 571 "Ceļu satiksmes noteikumi", papildinot 39.1.apakšpunktu un nosakot, ka transportlīdzekļa vadītājiem aizliegts vadīt D kategorijai atbilstošu transportlīdzekli, ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,0 promiles;

2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, papildinot 149.15 pantu "Transportlīdzekļu vadīšana alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē" un nosakot, ka par D kategorijai atbilstošu transportlīdzekļa vadīšanu, ja izelpotā gaisa vai pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,0 promiles, atņem D kategorijai atbilstošu transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz mūžu;

3. Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.57 "Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par veselības pirmstermiņa pārbaudes izdevumu segšanas kārtību", papildināt ar punktu un noteikt, ka transportlīdzekļu vadītājam un personai, kura vēlas iegūt D kategorijai atbilstošu transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, pirmreizējo vai kārtējo veselības pārbaudi veikt ārstniecības iestādē pie izveidotas ārstu komisijas, veicot padziļinātu un kompleksu veselības pārbaudi.

20361862
Citi saziņas veidi