Atpakaļ uz sarakstu Printēt 7. Sep. 2010

"Rīgas satiksme" vienkāršo procedūru personalizētā e talona noformēšanai

Lai pēc iespējas vienkāršotu personalizētā e talona noformēšanu un saņemšanu, Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā reģistrētajiem nestrādājošiem vecuma pensionāriem turpmāk, dodoties uz klientu apkalpošanas centru, līdzi jāņem tikai pase un pensionāra apliecība.

"Rīgas satiksme" vienkāršojusi personalizētā e talona noformēšanu arī citām pasažieru kategorijām. Dodoties uz klientu apkalpošanas centru līdzi jāņem:

  • politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem – pase un attiecīgā apliecība;
  • vispārizglītojošo skolu skolēniem – personu apliecinošs dokuments un skolēna apliecība;
  • 3.grupas redzes un dzirdes invalīdiem – izziņa par deklarēto dzīves vietu, izziņa vai izraksts (kopija) no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas akta par darbspēju zaudējumu noteikšanu procentos, kurā kā invaliditātes cēlonis ir norādīti dzirdes vai redzes traucējumi vai ģimenes ārsta, surdologa vai otorinolaringologa atzinums, kurā ir norādīts attiecīgā funkcionālā traucējuma veids, invalīda apliecība, pase;
  • bērniem bāreņiem – apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai, dzimšanas apliecība vai pase;

Plašāku informāciju par e talonu un pieteikšanos tā saņemšanai var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai zvanot pa bezmaksas tālruni 80001919.

20361862
Citi saziņas veidi