Atpakaļ uz sarakstu Printēt 20. Feb. 2019

“Rīgas satiksme” aprēķinājusi jaunu viena brauciena pašizmaksu 1,426 eiro

“Rīgas satiksmes” pagaidu valde sagatavojusi 2019. gada budžetu un, balstoties uz paredzētajām izdevumu pozīcijām, aprēķinājusi jaunu viena brauciena pašizmaksu 1,426 eiro, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis 12%. 

“Rīgas satiksme” aprēķina viena brauciena pašizmaksu pēc MK noteikumiem Nr.435 “Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu.” Pašizmaksa tiek aprēķināta, prognozētās sabiedriskā transporta izmaksas dalot ar prognozēto pasažieru skaitu un klāt pierēķinot pievienotās vērtības nodokli 12% apmērā.

Viena brauciena pašizmaksas aprēķinā tiek iekļauti tikai tie izdevumi, kas attiecas uz sabiedriskā transporta izmaksām:

 • Atalgojums ar VSAOI                                                                                0,442   35%
 • Degviela                                                                                                  0,083   7%
 • Elektroenerģija                                                                                         0,045   4%
 • Rezerves daļas                                                                                         0,094   7%
 • Amortizācija                                                                                             0,214   16%
 • Procenti par aizdevumiem                                                                          0,036    3%
 • Elektroniskās norēķinu sistēmas uzturēšana un apkalpošana                          0,102   8%
 • Informācijas sistēmu uzturēšana un apkalpošana                                          0,037   3%
 • Citi izdevumi (apdr., valsts nodevas un nodokļi, licences,
  ēku uzturēšana u.c.)                                                                                  0,220   17%

                                                                                                   + 12% PVN        0,153
                                                                                                     KOPĀ:                1,426

Līdzšinējā viena brauciena pašizmaksa tika aprēķināta 2014. gadā, un tā tika noteikta 1,175 eiro, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis.

Atgādinām, ka "Rīgas satiksme" pagaidu valde, sastādot budžetu, ir atradusi iespēju, kā ietaupīt 9,5 miljonus eiro. Galvenokārt ietaupīt plānots atsakoties no dažādu remontdarbu izdevumiem, pamatlīdzekļu iegādes, ieguldījumiem informācijas sistēmās u.c. Pagaidu valdes mērķis ir nodrošināt, lai pašvaldības nepieciešamā dotācija nebūtu lielāka par 2018. gada saņemto, kad no domes "Rīgas satiksmei" tika piešķirta 122 miljonus eiro liela dotācija.

Plašāku informāciju par „Rīgas satiksmes” piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājaslapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos „twitter un „facebook”.

20361862
Citi saziņas veidi