Atpakaļ uz sarakstu Printēt 19. Jan. 2022

“Rīgas satiksme” izmantos likumā paredzētās tiesības, lai pārsūdzētu VID pieņemto lēmumu

Kā publiski izskanējusi informācija, “Rīgas satiksme” saņēmusi Valsts ieņēmumu dienesta (VID) nodokļu uzrēķinu 13,2 miljoniem eiro apmērā audita lietā par laika periodu no 2016. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim. “Rīgas satiksme” VID ģenerāldirektores lēmumu pārsūdzēs Administratīvajā tiesā, lai pārliecinātos par tā pamatotību un vai nodokļu tiesību normas ir piemērotas korekti. “Rīgas satiksmes” valdes priekšsēdētāja Džineta Innusa: “Prioritāte ir uzņēmuma kopējās intereses.  Jau kopš 2019. gada uzņēmums ir uzsācis un veic nozīmīgu darbu pie labas korporatīvās pārvaldības procesu ieviešanas. Tāpat turpinās darbs, lai nepieļautu VID auditā konstatētās darbības nedz tagad, nedz arī nākotnē. Neskatoties uz jau ieguldīto darbu, mums joprojām jārēķinās ar pagātnē pieņemto lēmumu sekām, kas atstājušas ietekmi uz “Rīgas satiksmi” šodien. Šajā audita lietā esam ļoti rūpīgi izvērtējuši visus konstatētos pārkāpumus un arī snieguši visus pierādījumus VID. Izmantojot likumā paredzētās tiesības, esam nolēmuši pārsūdzēt pieņemto lēmumu, lai tas atstātu pēc iespējas mazāku ietekmi uz uzņēmuma darbību un reputāciju kopumā. “Rīgas satiksme” tiek finansēta arī no nodokļu maksātāju naudas un mēs nevēlamies, lai nepietiekamas rūpības dēļ uzņēmumam tiktu radīti papildus zaudējumi VID audita analizēto darījumu dēļ. “Rīgas satiksmes” kopējais finanšu stāvoklis ir stabils un uzņēmums savus pakalpojums nodrošinās kā līdz šim.”

VID “Rīgas satiksmē” veica nodokļu auditu par periodu no 2016. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim. Nodokļu audita gaitā tika auditēti grāmatvedības dokumenti, sadarbības līgumi, šajā laika periodā veiktie norēķini u.c dokumenti. Audita rezultātā VID secināja, ka ir pieļauti vairāki pārkāpumi, kas ir par iemeslu pievienotās vērtības nodokļa un uzņēmuma ienākuma nodokļa uzrēķinam par kopējo summu vairāk nekā 13 miljoni eiro.

Tāpat VID konstatēja pārkāpumus uzņēmumu līgumu slēgšanā ar fiziskām personām par konsultāciju sniegšanu. “Rīgas satiksme” šajā daļā VID lēmumu uzskata par pamatotu un to neapstrīdēs. Uzņēmums jau ir vērsies tiesā pret “Rīgas satiksmes” bijušo valdi ar civiltiesisku prasību par uzņēmumam nodarītajiem zaudējumiem.

Lai mainītu iepriekšējo uzņēmuma vadības praksi, jau 2020. gada sākumā tika pārskatīti un izbeigti daudzi sadarbības līgumi un dažādās izdevumu pozīcijas, veicot būtisku izdevumu samazinājumu. Vienlaicīgi uzsākts darbs pie jaunas biļešu sistēmas izstrādes, kas nomainīs esošo.

Jau kopš 2019. gada “Rīgas satiksme” ir uzsākusi un veic nozīmīgu darbu pie labas korporatīvās pārvaldības procesu ieviešanas. Uzņēmumā ir būtiski mainīta iepirkumu veikšanas un līgumu noslēgšanas kārtība, lai šo procesu padarītu caurspīdīgu, izprotamu, godīgu un tirgu nekropļojošu. Iepirkumu un līgumu slēgšanā tiek veikts rūpīgs darbs pie līgumpartneru izvēles, lai iepirktās preces un pakalpojumi tiktu saņemti par visizdevīgāko cenu. Vienlaicīgi “Rīgas satiksme” ir veikusi un turpina veikt darbu pie saimnieciski neizdevīgu līgumu izbeigšanas, kas kopumā ir rezultējies apstāklī, ka 2020. gadu “Rīgas satiksmei” ir izdevies noslēgt ar peļņu gandrīz 1 milj. eiro apmērā. Neskatoties uz ieguldīto darbu, joprojām jārēķinās ar pagātnē pieņemto lēmumu sekām, kas atstājuši ietekmi uz 2020. gada budžetu, jo tika samaksāts Konkurences padomes piemērotais sods 2,4 miljonu eiro apmērā. Tāpat joprojām izmeklēšanas procesā ir vairāki kriminālprocesi. Tādejādi pagātnes lēmumu sekas ietekmē vēl arī šī un tuvāko gadu darbības rezultātus.

Saziņai ar «Rīgas satiksmi» aicinām izmantot informatīvo tālruni 20361862, vai arī sūtīt e-pastu uz info@rigassatiksme.lv. Tāpat ar uzņēmumu var sazināties izmatojot mājas lapā www.rigassatiksme.lv esošo sadaļu «Sazinies ar mums», kurā ikviens elektroniski var iesniegt savu pieteikumu.

20361862
Citi saziņas veidi