Atpakaļ uz sarakstu Printēt 6. Apr. 2021

“Rīgas satiksme” izsludinājusi atklātu konkursu būvprojekta izstrādei 7. tramvaja maršruta infrastruktūras pielāgošanai zemās grīdas tramvaja parametriem

“Rīgas satiksme” informē, ka izsludināts atklāts konkurss būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai tramvaja infrastruktūras atjaunošanai un pārbūvei 7. tramvaja maršrutā, pielāgojot šo līniju zemās grīdas tramvaja parametriem. Konkursa piedāvājumi jāiesniedz līdz 4. jūnijam plkst. 12.00.

Projekta “Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem” ietvaros paredzēts atjaunot un pārbūvēt 7. tramvaja maršruta līniju posmā no Centrāltirgus ielas līdz galapunktam “Ķengarags”. Kopējais pielāgojamās līnijas garums - aptuveni 7 km. Projektēšanas uzdevumā paredzēta:

 • kontakttīkla konstrukciju pārbūve ar jaunu balstu izbūvi un daļēju esošo balstu nomaiņu, kā arī kontakttīkla uzkarsistēmas pārbūve, nodrošinot kustību gan ar pantogrāfu, gan kontaktstieni aprīkotiem tramvajiem;
 • kontakttīklu barojošo zemsprieguma kabeļu pārbūve un izbūve visā maršruta posmā, ar pievadiem līdz “Rīgas satiksme” apakšstacijām Abrenes ielā 13, Ķengaraga ielā 3A, Fridriķa ielā 2 un Aviācijas ielā 1C;
 • tramvaja sliežu ceļu pārbūve Maskavas ielas posmā no Centrāltirgus ielas līdz Turgeņeva ielai, t.sk. divu jaunu pieturvietu platformu izbūve, un sl iežu ceļu konstrukcijas atjaunošana krustojumā ar Turgeņeva ielu;
 • kur tehniski iespējams, paredzēts veikt iekāpšanas – izkāpšanas platformu izbūvi Maskavas ielas posmā no Turgeņeva ielas līdz Dienvidu tiltam, kā arī  pieturvietu labiekārtošanu un sliežu ceļu konstrukcijas atjaunošanu pieturvietu zonās;
 • tramvaja sliežu ceļu pārbūve Maskavas ielas un Fridriķa ielas krustojumā, paredzot pagrieziena manevra veikšanai atbilstošu sliežu konstrukciju iebūvi iebraukšanai / izbraukšanai uz / no 3.tramvaja depo Fridriķa ielā 2;
 • sliežu ceļu konstrukcijas atjaunošana Maskavas ielas posmā no Rēznas ielas līdz Ogres ielai;
 • sliežu ceļu konstrukcijas atjaunošana Maskavas ielas krustojumā ar Slāvu ielu (pretī ēkai Maskavas ielā 257B), paredzot dzelzsbetona plātņu nomaiņu;
 • pieturvietu platformu pārbūve, labiekārtošana un sliežu ceļu atjaunošana pieturvietu zonās posmā no Ķengaraga ielas līdz galapunktam Ķengaragā, kā arī pieturvietu “Dienvidu tilts” labiekārtošana;
 • luksoforu objektu uzstādīšana un signālu pielāgošana tramvaja satiksmes uzlabošanai 7.maršrutā;
 • tramvaja satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi Maskavas ielas krustojumos ar Ķengaraga un Prūšu ielām.

7ZGT-kopplans-Layout1-page-001.jpg

Detalizēta informācija par atklāta konkursa noteikumiem, pretendentu atlases prasībām, piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu ir publicēta vietnē: https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/iepirkumi/atklats-konkurss-tramvaja-infrastrukturas-pielagosana-zemas-gridas-tramvaja-parametriem-7-tramvaja-marsruts-buvprojekta-izstrade-un-autoruzraudziba/

Projekta “Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem” ieviešanai kopumā jāveicina videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošana un pasažieru skaita pieaugums videi draudzīgā sabiedriskajā transportā. Papildus tam ir vairāki ar vides ilgtspēju saistīti mērķi: 

 • nodrošināt vides pieejamību ikvienam pasažierim – gados vecākiem pasažieriem, cilvēkiem ar invaliditāti un vecākiem ar bērnu ratiņiem;
 • palielināt tramvaja kustības ātrumu;
 • mazināt sastrēgumus;
 • mazināt privāto automašīnu radīto CO2 izmešu negatīvo ietekmi uz vidi un gaisa kvalitāti;
 • uzlabot pārvietošanās pieredzi sabiedriskajā transportā, paaugstinot sniegtā pakalpojuma kvalitāti. 

Ka jau iepriekš vēstīts “Rīgas satiksme” Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā iesniegusi projekta iesniegumu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma piesaistei Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstībai. Ņemot vērā, ka projektu paredzēts īstenot līdz 2023. gada beigām “Rīgas satiksme” laicīgi uzsāk nepieciešamos darbus, lai iekļautos noteiktajos termiņos.

Gadā 7. tramvaja maršrutā tiek pārvadāti turpat 6 miljoni pasažieru, un šis ir otrs noslogotākais tramvaja maršruts Rīgā aiz 1. tramvaja maršruta. Balstoties uz līdzšinējo pieredzi, nodrošinot zemās grīdas tramvaju kustību, pārvadāto pasažieru skaits tramvajos pieaug vidēji par 6%. Tas liecina, ka iedzīvotāji dod priekšroku sabiedriskajam transportam, kas ir ērts, moderns un pieejams.

Kopējās projekta “Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem” izmaksas plānotas aptuveni 47.9 miljoni eiro. Plānotais Kohēzijas fonda līdzfinansējums projektam ir 85 % apmērā no attiecināmajām izmaksām, t.i. 33.7 miljoni eiro, bet 14.2 miljoni eiro “Rīgas satiksmes” līdzfinansējums.

Plašāku informāciju par “Rīgas satiksmes” piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos “Twitter”, “Facebook”.

20361862
Citi saziņas veidi