Atpakaļ uz sarakstu Printēt 28. Mar. 2022

“Rīgas satiksme” izsludinājusi iepirkumu būvdarbu veikšanai 11. novembra krastmalas un 13. janvāra ielas krustojumā

Īstenojot vienu no lielākajiem “Rīgas satiksmes” projektiem “Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem”, izsludināts slēgts konkurss būvdarbu veikšanai 11. novembra krastmalas un 13. janvāra ielas krustojumā, pielāgojot to zemās grīdas tramvaja parametriem. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 9. maijs plkst. 15.00.

Iepirkuma uzvarētājam būs jānodrošina tramvaja infrastruktūras 11. novembra krastmalas un 13. janvāra ielas krustojumā pārbūve, tostarp sliežu ceļu konstrukciju pārbūve un atjaunošana – indikatīvi 0,24 km abu virzienu posmos,  kontakttīkla pielāgošana un citi saistīti  būvdarbi. Kopumā, veicot tramvaja infrastruktūras pielāgošanu zemās grīdas tramvaja parametriem, tiks uzlabots drošības līmenis sliežu pārmiju zonā un saīsināts krustojuma šķērsošanas laiks. Būvdarbi paredz  esošo manuāli pārslēdzamo vienasmeņa pārmiju nomaiņu pret zemās grīdas tramvaja vagonu ekspluatācijas prasībām atbilstošām automātiski vadāmām divasmeņu pārmijām, kā arī īstenojot citu ar tramvaju kustības un sliežu ceļu ekspluatācijas apstākļu uzlabošanu saistītus pasākumus.

Iepirkumā plānotie būvdarbi tiks veikti atbilstoši būvprojekta “Tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem. 11.novembra krastmalas un 13.janvāra ielas krustojums.” risinājumiem, kuru izstrādā SIA “BRD projekts”.

Iepirkuma procedūra ir slēgts konkurss, kas norisināsies divos posmos: šobrīd izsludināta iepirkuma pirmā kārta, kuras ietvaros izvērtēs kandidātu pieredzes un kā arī saimnieciskā un finansiālā stāvokļa atbilstību. Savukārt otrās kārtas ietvaros atbilstošajiem kandidātiem pēc uzaicinājuma saņemšanas būs jāiesniedz tehniskie un finanšu piedāvājumi iepirkuma līguma izpildei. Otrās kārtas uzsākšana plānota šī gada vasarā, līguma slēgšana ar izpildītāju – 2022. gada septembrī, tādējādi nodrošinot būvdarbu pabeigšanu līdz 2023. gada vasaras vidum.

Detalizēta informācija par slēgtā konkursa noteikumiem, pretendentu atlases prasībām, piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu ir publicēta Elektronisko iepirkumu sistēmā, kā arī “Rīgas satiksmes” mājas lapā: https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/iepirkumi/slegts-konkurss-tramvaja-infrastrukturas-pielagosana-zemas-gridas-tramvaja-parametriem-11-novembra-krastmalas-un-13-janvara-ielas-krustojums/

Jau ziņots, ka projekta “Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem” ietvaros 2022.gada 21.martā tika izsludināti iepirkumi būvdarbu veikšanai 5. un 7.tramvaja līniju posmos. Arī 11.novembra krastmalas un 13.janvāra ielas krustojumā plānotie būvdarbi, kā arī būvdarbi piecās “Rīgas satiksmes” apakšstacijās saistītajos būvprojektos, veicami minētā projekta ietvaros, kopumā paredzot izmaksas aptuveni 55 miljonus  eiro, no tām Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 85 % apmērā no attiecināmajām izmaksām, t.i. indikatīvi 38.78 miljoni eiro, bet 16.29 miljoni eiro būs “Rīgas satiksmes” līdzfinansējums.

Plašāku informāciju par “Rīgas satiksmes” piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos “Twitter”, “Facebook”.

20361862
Citi saziņas veidi