Atpakaļ uz sarakstu Printēt 21. Mar. 2022

“Rīgas satiksme” izsludinājusi iepirkumus būvdarbu veikšanai 5. un 7.tramvaja līniju posmos

Projekta “Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem” darbu ietvaros “Rīgas satiksme” 21. martā izsludinājusi iepirkumus būvdarbu veikšanai tramvaja infrastruktūras atjaunošanai un pārbūvei 5. tramvaja līnijas posmā no Slokas ielas krustojuma ar Jūrmalas gatvi līdz galapunktam “Iļģuciems” un 7. tramvaja līnijas posmā no Centrāltirgus līdz galapunktam “Ķengarags”. Iepirkumu uzvarētājiem būs jānodrošina tramvaja infrastruktūras un ar to saistīto infrastruktūras objektu pārbūve, atjaunošana un izbūve, to pielāgojot zemās grīdas tramvaja parametriem. Pretendentiem pieteikumi jāiesniedz līdz 27. aprīļa plkst. 14.00. 

Izvēlēto iepirkumu procedūra ir slēgts konkurss, kas norisināsies divos posmos: pirmajā notiks kandidātu atlase, bet otrajā – pretendentu iesniegto tehnisko un finanšu piedāvājumu vērtēšana un iepirkumu līgumu slēgšana. Ar iepirkumu uzvarētājiem līgumus plānots noslēgt 2022. gada nogalē, lai 2023. gada pirmajā pusē varētu uzsākt būvdarbus. Ņemot vērā izsludināto iepirkumu darbu apjomu un specifiku, kandidātiem jābūt pieredzei tramvaja infrastruktūras būvniecībā, kā arī jābūt atbilstošam ikgadējam apgrozījumam un stabiliem finanšu un saimnieciskās darbības rādītājiem. 

Projekti paredz esošās tramvaja infrastruktūras pielāgošanu zemās grīdas tramvaja parametriem, tostarp veicot tādus darbus, kā sliežu ceļu pārbūve un atjaunošana, kontakttīkla konstrukciju un elektrotīkla pārbūve, kā arī, kur tas tehniski būs iespējams, paaugstinātu pieturvietu platformu izbūve gan ielu braucamajā, gan ietvju daļā. Kopumā pielāgotais tramvaja līniju garums paredzēts aptuveni 2 kilometri 5. tramvaja līnijā un 7 kilometri 7.tramvaja līnijā. 

Detalizēta informācija par slēgtā konkursa noteikumiem, pretendentu atlases prasībām, piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu ir publicēta Elektronisko iepirkumu sistēmā, kā arī “Rīgas satiksmes” mājas lapā. Slēgts konkurss “Tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem. 5.tramvaja maršruts.” Slēgts konkurss “Tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem. 7.tramvaja maršruts.”

Bez 5. un 7. tramvaja līniju posmu būvdarbiem, ko plānots veikt projekta “Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem” ietvaros, vēl šajā projektā plānots atjaunot piecas apakšstacijas, kā arī pārbūvēt 11.novembra krastmalas un 13.janvāra ielas krustojumā esošos sliežu ceļus. Šī projekta kopējās izmaksas būs aptuveni 55 miljoni eiro, no tām projektam plānots piesaistīt Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 85 % apmērā no attiecināmajām izmaksām, t.i. indikatīvi 38.78 miljoni eiro, bet 16.29 miljoni eiro būs “Rīgas satiksmes” līdzfinansējums. 

Plašāku informāciju par “Rīgas satiksmes” piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos “Twitter”, “Facebook”. 

20361862
Citi saziņas veidi