Atpakaļ uz sarakstu Printēt 21. Dec. 2018

“Rīgas satiksme” pagaidu valde sagatavojusi ziņojumu par situāciju uzņēmumā un veicamajiem darbiem

“Rīgas satiksmes” pagaidu valde sagatavojusi un iesniegusi ziņojumu kapitāla daļu turētājam par situāciju uzņēmumā un veicamajiem darbiem. Ziņojumā apskatīti “Rīgas satiksmes” pārvaldības jautājumi, situācija un priekšlikumi rīcībām ar iepirkumiem, par kuriem pagājušā nedēļā tika izvirzītas apsūdzības korupcijā un ar iespējamā korupcijā saistītām juridiskām un fiziskām personām, finanšu situācija un priekšlikumi tās uzlabošanai, kā arī priekšlikumi uzņēmuma tālākai attīstībai un darbības uzlabošanai.

Pārvaldības jomā ieteikts uzlabot lēmumu pieņemšanas procesu sabiedrībā, padarot to caurspīdīgāku un novēršot iespējamos korupcijas riskus. Tāpat valde ir pieņēmusi lēmumu atlaist uzņēmuma Iepirkumu komisiju, apturēt visus iepirkumus līdz rūpīgai izvērtēšanai un līdz šī gada beigām izveidot jaunu Iepirkumu komisiju un attiecīgas vērtēšanas procedūras.

Valde ir informējusi akcionāru par gatavību piesaistīt starptautisku auditorkompāniju iepirkumu procesu, līgumu un finanšu pārvaldības izvērtēšanai un priekšlikumu sagatavošanai par uzlabojumiem, kura darbu varētu sākt jau tuvākās nedēļas laikā.

Tāpat valde informēja akcionāru, ka steidzami nepieciešams izveidot uzņēmuma padomi, kas uzraudzītu uzņēmuma darbu un vērtētu uzņēmuma stratēģiskos darbības procesus. Padomes locekļus būtu jāizvēlas konkursa kārtībā no nozares profesionāļu loka, un tās viens no pirmajiem uzdevumiem būtu izsludināt konkursu pastāvīgiem “Rīgas satiksmes” valdes locekļu amatiem, kā arī veikt uzņēmuma izvērtējuma un reformu procesa profesionālu uzraudzību.

Pagaidu valde uzskata, ka nepieciešams pārtraukt noslēgtos līgumus par autobusu piegādi, trolejbusu piegādi, zemās grīdas tramvaju piegādi un ar “Skanstes” tramvaja projekta saistītā ritošā sastāva iepirkuma procedūras apturēšanu, kā arī pastiprināti vērtēt un uzraudzīt “Skanstes” tramvaja līnijas būvniecības projektus. Galīgā lēmuma pieņemšanai tiks lūgts starptautiskas auditorkompānijas slēdziens par risku novēršanu uzņēmumam līgumu laušanas rezultātā. Tāpat ir uzdots vērtēt citus ar aizturētajām fiziskajām personām saistīto uzņēmumu līgumus un iespējas tos pārtraukt.

Lai stabilizētu uzņēmuma finansiālo situāciju, pagaidu valde norāda, ka nepieciešams pierādīt kreditoriem un partneriem korupcijas risku izslēgšanu un katra darījuma pamatotību un veikt papildu analīzi par katru slēdzamo līgumu un veicamo maksājumu. Tāpat tiks pārvērtēti uzņēmuma investīciju un attīstības projekti, vērtējot to ilgtspēju, visi noslēgtie līgumi un uzņēmuma finansiālās iespējas. Tiks izvērtēta infrastruktūras modernizācijas un kapitālo ieguldījumu atlikšana iespēja, līdz uzņēmuma finanšu situācijas stabilizēšanai. Vienlaikus tiks veikta detalizēta pakalpojumu izmaksu analīze un pašizmaksas saskaņošana ar Rīgas Domes Licencēšanas komisiju.

Pagaidu valde uzskata, ka nepieciešams palielināt sabiedriskā transporta lomu galvaspilsētā, paplašināt “Rīgas satiksmes” piedāvāto maršrutu tīklu uz tuvākajām Pierīgas pašvaldībām, veidot vienotu un saskaņotu pasažieru vilcienu, starppilsētu un pilsētas transporta sistēmu, attīstīt stāvparku projektus tramvaju galapunktu tuvumā, veidot jaunas sabiedriskā transporta joslas un citus priekšlikumus pasažieru ērtībai.

Izvērsts ziņojums tika izskatīts uzņēmuma valdes sēdē un iesniegts kapitāla daļu turētājam 20. decembrī. Valde saņēma pilnu atbalstu no kapitāla daļu turētāja nepieciešamo darbību veikšanai un reformu īstenošanai.

Plašāku informāciju par „Rīgas satiksmes”piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos „twitter”, „facebook”, „draugiem.lv”.

20361862
Citi saziņas veidi