Atpakaļ uz sarakstu Printēt 1. Mar. 2019

“Rīgas satiksme” pauž neizpratni par “Delnas” paziņojumu

“Rīgas satiksme”, iepazīstoties ar biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” publiskajā telpā pausto informāciju par KF projekta “Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība” ietvaros organizētajiem iepirkumiem, pauž neizpratni par šādu rīcību. “Rīgas satiksme” atgādina, ka jau 18. janvārī uzņēmuma iepirkumu komisija pieņēma lēmumu par Kohēzijas fonda projekta Nr.4.5.1.1/16/I/002 “Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība” ietvaros organizēto iepirkumu slēgto konkursu "Rīgas tramvaju infrastruktūras pārbūve" un sarunu procedūru “Par zemās grīdas tramvaju piegādi” pārtraukšanu, lai noņemtu jebkādas korupcijas aizdomas no šī projekta.

Biedrības “Delna” un tās pārstāvji piedalījās visās iepirkumu komisijās un bija klāt lēmumu pieņemšanā. Par to, ka iepirkumos būtu saskatāmas iespējams prettiesiskas darbības, “Delna” līdz šim nav informējusi “Rīgas satiksmi”. Turklāt neviens iepirkums netika izsludināts bez Iepirkumu uzraudzības biroja saskaņojuma.

Jāatzīmē, ka “Delnai”, Latvijas vadošai nevalstiskajai organizācijai atklātības un pretkorupcijas jomā, kā projekta uzraugam, rodoties bažām par nelikumīgu rīcību, bija pienākums brīdināt kompetentās institūcijas par iespējamām prettiesiskām darbībām projekta īstenošanā, pamatojoties uz līgumā par projekta īstenošanas uzraudzību dotajām tiesībām, nevis vērst uz to uzmanību tikai nepilnu gadu vēlāk pēc sarunu procedūras izsludināšanas, to paziņojot publiski.

Tāpat arī jāatzīmē, ka zemās grīdas tramvaja iepirkumā “Delna” kā ekspertus iepirkumu specifikācijas vērtēšanā piesaistīja uzņēmumus, kuru pamatdarbība ir saistīta ar apkures, ventilācijas un kondicionēšanas projektēšanu (SIA “4 bee”), kā arī būvju un būvprojektu ekspertīzes veikšanu un energoefektivitātes risinājumu izstrādi (SIA “CMB”). Turklāt interesanti, ka pēc publiski pieejamās informācijas abos uzņēmumos ir viens un tas pats valdes priekšsēdētājs (https://cmb.lv/lv/vadiba; http://www.4bee.lv/#komanda-2).

Vēršam uzmanību, ka “Rīgas satiksmes”  ieskatā “Delnas” publiski sniegtā informācija par to, ka Eiropas Komisijas līmenī, iespējams, netiek veikts detalizēts izvērtējums lielajiem projektiem, ir maldinošs, ņemot vērā to, ka visas projekta dokumentācijas izstrādē piedalījās JASPERS* eksperti, bet pirms projekta pieteikuma iesniegšanas EK to izvērtēja EK tehniskās palīdzības neatkarīgie eksperti jeb JASPERS Independent Quality Review, kā to rekomendē ES fondu ieviešanas regula**, un sniedza pozitīvu atzinumu par projektu.

Papildus vēlējāmies atgādināt, ka arī “Delna” par projekta īstenošanas uzraudzību saņem EK finansējumu 356 731,42 eiro apjomā.

Plašāku informāciju par „Rīgas satiksmes”piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos „twitter” un „facebook”.

* JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) ir tehniskās palīdzības partnerība starp trīs partneriem (Eiropas Komisiju, EIB un ERAB);

** Eiropas parlamenta un padomes regula (es) nr. 1303/2013 ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas reģionālās attīstības fondu, Eiropas sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) nr. 1083/2006.

***Pamatojoties uz līgumu, kas slēgts starp EK un Transparency International

20361862
Citi saziņas veidi