Atpakaļ uz sarakstu Printēt 25. Nov. 2008

"Rīgas satiksme" uzsāk skolēnu anketēšanu vienotās elektroniskās biļetes – e talona – saņemšanai

No 27. novembra mācību iestādēs, kas atrodas Rīgas administratīvajā teritorijā tiks izsniegtas anketas, kas paredzētas, lai skolēni varētu pieteikties vienotajai elektroniskai biļetei e talonam. Anketas jāaizpilda, jāpielīmē fotogrāfija, jāparaksta vienam no vecākiem un jānodod atpakaļ anketas izsniedzējam mācību iestādē līdz 12. decembrim. Personalizētajam e talonam – zilajam e talonam ar fotogrāfiju – noteikti jāpiesakās skolēniem, kuri šobrīd lieto mēneša braukšanas biļetes ar Rīgas domes atlaidi 100% vai 75% apmērā. Anketu izsniegšana tiek organizēta ar Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta atbalstu.

Skolēni, kuri līdz 12. decembrim anketu būs aizpildījuši un nodevuši atpakaļ izglītības iestādē, saņems personalizēto e talonu savā skolā neilgi pirms elektroniskās norēķinu sistēmas darbības sākuma - 2009. gada 1. marta.

Skolēniem mācību iestādē tiks izsniegta anketa. Pilngadīgam skolēnam vai vienam no nepilngadīgā skolēna vecākiem tā jāaizpilda un jāparaksta, tādējādi apliecinot personas datu pareizību un piekrišanu skolēna personīgo datu izmantošanai personalizēta e talona izgatavošanai. Anketai obligāti jāpielīmē pēdējā gada laikā uzņemta krāsaina fotogrāfija (3 x 4 cm) uz gaiša fona un jānodod atpakaļ mācību iestādē anketas izsniedzējam.

Lai sāktu izmantot personalizēto e talonu, pēc tā saņemšanas būs nepieciešams tajā iemaksāt sabiedriskā transporta apmaksai nepieciešamo naudas summu – līdzšinējo skolēna mēneša braukšanas kartes cenu – kādā no 300 biļešu pārdošanas vietām Rīgas pilsētā, kādā no biļešu automātiem vai internetā. Katrā sabiedriskā transporta lietošanas reizē skolēnam būs nepieciešams braucienu reģistrēt, e talonu pietuvinot elektroniskajam kartes lasītājam. Tas ir jādara obligāti arī tiem skolēniem, kuri izmanto braukšanas atvieglojumus 100% apmērā.

Skolēni, kuru deklarētā dzīves vieta ir Rīgas pilsēta, bet mācību iestāde neatrodas tās administratīvajā teritorijā un kuri saņēmuši atļauju izmantot Rīgas domes atlaidi, anketu aizpildīt un nodot var "Rīgas satiksmes" Klientu centrā Brīvības ielā 191. Līdzi obligāti jāņem Rīgas domes Satiksmes departamenta izsniegtais rakstiskais apliecinājums par to, ka skolēns tiesīgs atlaidi izmantot.

Uzmanību!

• Rīgas dome skolēniem, kuru mācību iestāde atrodas Rīgas administratīvajā teritorijā, ir piešķīrusi atlaides 100% apmērā (1.-4. klašu audzēkņiem) un 75% apmērā (5.-12. klašu audzēkņiem).
• Ja skolēnam ir piešķirta 1. vai 2. grupas invaliditāte, anketa nav jāaizpilda un e-talonam nav jāpiesakās. Arī pēc 2009. gada 1. marta invalīdi varēs izmantot sabiedrisko transportu, uzrādot invalīda apliecību.
• Ja skolēnam piešķirta invaliditātes 3. grupa kā redzes vai dzirdes invalīdam un skolēns jau pieteicies personalizētajam zijajam e talonam kā minētās kategorijas pasažieris, anketa nav jāaizpilda – klients var piederēt tikai vienai pasažieru kategorijai.
• Līdz ar e talona ieviešanu Rīgā netiek mainīta tarifu sistēma – saglabājas braukšanas karšu sistēma un viens tarifs, mainās tikai maksāšanas līdzekļi.

Papildu informāciju par pieteikšanās kārtību, kā arī citu informāciju par elektronisko biļešu sistēmu, var uzzināt, zvanot uz "Rīgas satiksmes" bezmaksas informatīvo tālruni – 80001919 vai apmeklējot mājas lapu http://etalons.rigassatiksme.lv.

20361862
Citi saziņas veidi