Atpakaļ uz sarakstu Printēt 18. Apr. 2019

“Rīgas satiksme” vērtēs darbinieku amatu korupcijas riskus

Lai pastiprinātu korupcijas risku novēršanu, “Rīgas satiksmes” jaunā pagaidu valde izveidojusi darba grupu uzņēmuma procesu un atkārtotai darbinieku amatu izvērtēšanai. Tāpat pieņemts lēmums par ISO 370001:2016 Starptautiskā standarta pretkorupcijas vadības sistēmām (Anti-bribery management system standard) ieviešanas uzsākšanu. 

Saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) “Vadlīnijām par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” “Rīgas satiksme” izveidojusi darba grupu, kurā iekļauti pārstāvji no Risku vadības, Kvalitātes pārvaldības, Iekšējā audita, Ekonomikas, Personāla pārvaldības un Juridiskās daļas. Darbinieku amatu un uzņēmuma procesu risku izvērtējums jāiesniedz “Rīgas satiksmes” valdei līdz šī gada 1.augustam.

11. aprīlī “Rīgas satiksmes” valdes sēdē tika pieņemts lēmums par ISO 370001:2016 Starptautiskā standarta pretkorupcijas vadības sistēmām (Anti-bribery management system standard) ieviešanas uzsākšanu. Minētais standarts sniedz vadlīnijas pretkorupcijas vadības sistēmu izveidei, uzturēšanai, pārskatīšanai un uzlabošanai. Šis standarts vērsts uz dažādu kukuļošanas shēmu novēršanu valsts un privātā sektorā, ar un bez starpnieka, ar labuma gūšanu organizācijai vai tikai atsevišķam tās nodarbinātajam.

“Rīgas satiksmē” norit arī aktīvs darbs pie iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveides, kā arī tiek pilnveidoti iekšējie normatīvie akti, lai uzņēmums būtu pilnībā gatavs, kad 1. maijā stāsies spēkā Trauksmes celšanas likums.

Šobrīd “Rīgas satiksmē” ir izstrādāta kārtība, kādā veidā tiks pseidonimizēti un aizsargāti trauksmes cēlēja dati. Kā zināms, Trauksmes cēlējs topošā likuma izpratnē ir cilvēks, kurš sabiedrības interesēs ceļ trauksmi par pārkāpumiem savā darba vietā. Sabiedrības interesēs ir celt trauksmi, piemēram, par finanšu vai mantas izšķērdēšanu, korupciju, izvairīšanos no nodokļu nomaksas, riskiem sabiedrības veselībai, vides vai būvniecības drošībai.

Plašāku informāciju par „Rīgas satiksmes” piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājaslapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos „twitter” un „facebook”.

20361862
Citi saziņas veidi