Atpakaļ uz sarakstu Printēt 1. Apr. 2019

“Rīgas satiksmes” valdes informācija par būtiskajiem notikumiem (24. – 30. marts)

Par nedēļas būtiskāko notikumu RP SIA “Rīgas satiksme”, neapšaubāmi, ir uzskatāma Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta apstiprināšana Rīgas domes sēdē 28. martā. Budžeta apstiprināšanas sēdē piedalījās “Rīgas satiksmes” valdes loceklis J. Švanders un kapitālsabiedrības Finanšu direktora p. i. L. Hodaseviča, kā arī valdes priekšsēdētājs Dr .iur. E. Saulītis. Lai arī jau iepriekš bija zināms piešķirtā finansējuma apjoms – 130 miljoni eiro kā kompensācijas par sabiedriskā transporta pārvadājumu nodrošināšanu Rīgas pilsētā, tikai ar šo 28. marta Rīgas domes lēmumu ir noslēdzies kapitālsabiedrības 2019. gada budžeta veidošanas process, kura turpinājumā ir nepieciešams rast ceļus apstiprinātā budžeta deficīta 9 miljonu eiro apmērā samazināšanai.

Tomēr nedēļa bija pilna arī ar citiem kapitālsabiedrībai nozīmīgiem notikumiem.

25. martā notika iepriekš plānotā “Rīgas satiksmes” valdes tikšanās ar kapitālsabiedrības ilggadējā revidenta – auditorkompānijas “PricewaterhouseCoopers” atbildīgajiem darbiniekiem. Puses apmainījās ar viedokļiem, konsultējās par 2018. gada pārskata tapšanas gaitu, kā arī pārrunāja nākotnes sadarbības jautājumus, tai skaitā atbalstu kapitālsabiedrības budžeta izstrādes procedūras pilnveidošanas jautājumos. Ņemot vērā kapitālsabiedrības darbības un finansējuma saņemšanas īpatnības, ir paredzēta šo procedūru saskaņošana un daļēja integrācija Rīgas pašvaldības budžeta veidošanas procedūrās.

Notika arī iepriekš plānotā “Rīgas satiksmes” valdes un SIA “Solaris Bus & Coach Latvija” valdes tikšanās, kurā tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar uzņēmumu normālas sadarbības atjaunošanu, noslēgto līgumu paredzamo izpildi, kā arī “zaļo” tehnoloģiju risinājumiem sabiedriskajam transportam Rīgā. Jāatzīmē, ka šo jautājumu risināšanai “Rīgas satiksmes” valdes loceklis A. Krūze bija ticies arī ar koncerna “Iveco” pārstāvjiem. SIA “Solaris Bus & Coach Latvija” pārstāvji izteica cerību tikties šo jautājumu dziļākai izpētei un iepazīstināšanai ar uzņēmuma rīcībā esošajām tehnoloģijām starptautiskajā auto izstādē, kas notiks gada noslēgumā Ženēvā, Šveicē. Puses vienojās turpināt sarunas pēc ekspertu grupas tikšanās, kas bija paredzēta 28. martā.

25. martā tika panākta arī būtiska vienošanās ekspertu grupā ar “Škoda Transportation” pārstāvjiem, kas, cerams, ļaus noslēgt ieilgušo pārrunu procesu un atsākt iesāktās transportlīdzekļu piegādes. “Rīgas satiksmes” valde uzskata, ka precīza piegāžu procedūras detalizācija pavērs ceļu abu uzņēmumu sekmīgākai sadarbībai esošo līgumattiecību ietvaros, gan arī nākotnes projektos.

“Rīgas satiksmes” valdes priekšsēdētājs Dr .iur. E. Saulītis un valdes loceklis J. Meirāns 26. martā piedalījās Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē. Jāatzīmē, ka sēdes darba kārtībā tika norādīts, ka tajā tiks izskatīts jautājums par Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas (VARAM) ziņojumu par audita rezultātiem RP SIA “Rīgas satiksme”. Kapitālsabiedrība informē, ka VARAM nav veikusi jebkāda veida auditu “Rīgas satiksmē” un šāda audita veikšanai nav saskatāms tiesiskais pamats. Ņemot vērā atsevišķu komisijas locekļu visai vājo izpratni par komisijas Saeimas kārtības rullī noteikto kompetences apjomu un normatīvo regulējumu, gaisotni šajā komisijas sēdē būtu grūti nosaukt par pozitīvu.

“Rīgas satiksmes” valdes loceklis A. Krūze 26. martā piedalījās Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta un Rīgas pilsētas būvvaldes organizētajā Skanstes tramvaja būvniecības ieceres publiskās apspriešanas sanāksmē, kas notika Rīgas domes sēžu zālē. Sanāksmi apmeklēja plašs interesentu loks, kuru izteiktie viedokļi būs nozīmīgi ieceres tālākajai attīstībai. Tramvaja loka jeb savienojošās tramvaja līnijas izbūve Senču – Pērnavas ielās pavērtu lielas iespējas sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamības palielināšanai Rīgas pilsētā vairākos virzienos. Skanstes pusloks ir izvēlēts, lai atslogotu šobrīd intensīvi izmantotās tramvaja līnijas pilsētas centrālajā daļā, kā arī piesaistītus jaunus pasažierus, kas līdz šim pamatā ir izmantojuši citus transporta veidus.

28. martā noslēdzās “Rīgas satiksmes” valdes locekļa J. Meirāna vadītās sarunas ar PS “Rīgas mikroautobusu satiksme” par maršruta tīkla optimizāciju, kas ļautu izvairīties no disbalansa pasažieru pārvadājumos Rīgas pilsētā. Ar plašāku informāciju par sarunu rezultātu, iespējams iepazīties šeit: https://ej.uz/xsit Tuvākajā laikā atbilstošās izmaiņas tiks virzītas akceptēšanai Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijā un Rīgas domes Satiksmes departamentā.

29. martā notika Rīgas satiksmes” valdes kārtējā sēdē, kurā tika izskatīti jautājumi, kas saistīti ar iekšējā audita ieteikumu ieviešanu kapitālsabiedrības struktūrvienības. “Rīgas satiksmes” valde sēdes laikā izteica pateicību par ilgstošo darbu un ieguldījumu kapitālsabiedrības Ekspluatācijas direktoram Jānim Dziedātājam saistībā ar došanos pensijā. Ceram, ka J. Dziedātāja kungs neatteiks mums savu padomu arī turpmāk. Valde arī apstiprināja līguma noslēgšanas procedūras uzsākšanu ar zvērinātu advokātu biroju “Novius” par “Rīgas satiksmes” iepriekšējo valdes locekļu atbildības izvērtējumu saistībā ar iespējamo zaudējumu nodarīšanu kapitālsabiedrībai. Izvērtējumu paredzēts veikt trīs nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

“Rīgas satiksmes” valdes loceklis J. Meirāns 29. martā piedalījās Sabiedriskā transporta padomes sēdē Autotransporta direkcijā. Lai arī “Rīgas satiksme” iesniedza pārliecinošus datus par pasažieru pārvietošanās paradumiem, Sabiedriskā transporta padomes sēdē tika pieņemts lēmums atlikt kompensācijas avansa piešķīrumu par invalīdu pārvadāšanu Rīgas pilsētas pašvaldībai līdz šā gada maijam. “Rīgas satiksme” informē, ka minētā avansa aizturēšana neietekmēs kapitālsabiedrības darbu un pasažieru pārvadājumus Rīgas pilsētā. Vienlaikus “Rīgas satiksme” uzskata par nepamatotiem izteiktos apgalvojumus, kas saistīti ar invalīdu pārvadājumu uzskaiti, jo tieši valsts institūcijas, kas šos apgalvojumus izsaka, ilgstoši nav nodrošinājušas vienotu sistēmu šādu personu pārvadājumu uzskaitē, kā arī tieši valsts institūcijas nav nodrošinājušas, lai pasažieru pārvadātāji varētu pārliecināties par šo personu izsniegto dokumentu patiesumu un atbilstību faktiskajam stāvoklim.

29. martā notika “Rīgas satiksmes” valdes locekļu un vadības komandas darba tikšanās ar AS “Citadele banka” vadības pārstāvjiem, kuras laikā tika pārrunāti pušu turpmākās sadarbības priekšnoteikumi. AS “Citadele banka” pārstāvji norādīja uz nepieciešamību pēc iespējas ātrākā laikā nodrošināt kapitālsabiedrības padomes un pastāvīgas valdes iecelšanu, kā arī sniedza ieteikumus, kas saistīti ar iekšējā audita funkciju un nozīmes stiprināšanu kapitālsabiedrībā, lai nodrošinātu audita ieteikumu ieviešanu. Tikšanās notika pozitīvā gaisotnē, tomēr tika norādīts uz būtiskiem riskiem kapitālsabiedrības līdzšinējā darbā, kas var ietekmēt turpmākās sadarbības iespējas. Puses vienojās par savstarpējās komunikācijas turpināšanu un pilnveidošanu. “Rīgas satiksmes” valde plāno tikties arī ar citu kreditoru pārstāvjiem, lai sniegtu informāciju par stāvokli kapitālsabiedrībā un jau paveikto, kā arī uzlabotu informācijas apmaiņu. Vadības līmenī šāda informācijas apmaiņa faktiski ir tikusi pātraukta vairāku mēnešu garumā. “Rīgas satiksmes” valde uzskata, ka šāda situācija nav pieļaujama un atvainojas sadarbības partneriem.

Rīgas domes deputāti piektdien, 29. martā, nolēma galvaspilsētas otra vicemēra amatā iecelt Vadimu Baraņņiku. Paredzēts, ka vicemēra amatā V. Baraņņiks pārraudzīs satiksmes jomu galvaspilsētā.

Plašāku informāciju par „Rīgas satiksmes”piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos „twitter” un „facebook”.

20361862
Citi saziņas veidi