Atpakaļ uz sarakstu Printēt 8. Apr. 2019

“Rīgas satiksmes” valdes informācija par būtiskiem notikumiem (1. – 7. aprīlis)

Nedēļa sākās ar jau tradicionālo valdes t. s. “tehnisko sanāksmi”, kurā valdes locekļi pārrunā nedēļas plānus un aktuālos darbus. Šoreiz tika apspriesti jautājumi par turpmākajām darbībām pēc Rīgas pilsētas budžeta apstiprināšanas, tai skaitā kapitālsabiedrības budžeta aktualizācijas virzieniem. “Rīgas satiksmes” valdes priekšsēdētājs Dr .iur. E. Saulītis un valdes loceklis J. Švanders 1. aprīlī tikās ar Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieku O. Burova kungu, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar kapitālsabiedrības padomes un valdes izveidošanas procesu.

RP SIA “Rīgas satiksme” par finansēm atbildīgais valdes loceklis J. Švanders un transporta organizācijas jautājumiem atbildīgais valdes loceklis J. Meirāns 2. aprīlī tikās ar auditorkompānijas “Pricewaterhaus Coopers” pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar nodokļu piemērošanu sabiedriskā transporta pārvadājumiem un gada pārskata sagatavošanu.

Ņemot vērā 9. aprīlī plānoto SIA “Rīgas karte” dalībnieku sapulci, “Rīgas satiksmes” valdes priekšsēdētājs Dr .iur. E. Saulītis un valdes loceklis J. Meirāns 3. aprīlī tikās ar “Rīgas kartes” valdes priekšsēdētāju E. Morizūru (pārstāv investorus), lai pārrunātu dalībnieku sapulces darba kārtībā iekļautos jautājumus, kā arī turpmāko sadarbību. “Rīgas kartē” jau ir uzsākta sadarbības partnera “Conduent” iniciēts audits, kā arī tuvākajā laikā auditu uzsāks “Rīgas satiksmes” izvēlētie auditori, kuru uzdevums būs izvērtēt komercsabiedrības darbības efektivitāti un izmaksu pamatotību.

Visai intensīva darba kārtība bija 4. aprīlī, kad notika “Rīgas satiksmes” valdes sēde, kuras nozīmīgais lēmums, pēc ekspertu komisijas starpziņojuma un “Rīgas satiksmes” Tehniskā atbalsta direktora I. Šnikvalda ziņojuma uzklausīšanas, bija “Solaris” piegādāto autobusu pieņemšanas procesa atsākšana. Līdz šim būtiski defekti, kas nepieļauj ekspluatāciju, konstatēti tikai trim piegādātās partijas autobusiem (diviem – IT sistēmas, vienam bojāts iestiklojums). Turpmākā defektu noteikšana iespējama tikai testējot tehniku, un šīs darbības jau ir uzsāktas, sadarbojoties vairākām kapitālsabiedrības struktūrvienībām.

Vēlāk RP SIA “Rīgas satiksme” par finansēm atbildīgais valdes loceklis J. Švanders un valdes priekšsēdētājs Dr .iur. E. Saulītis, piedaloties Administratīvo resursu pārvaldības direktorei E. Epaltei-Drullei, tikās ar AS “SEB banka” pārstāvjiem. Lai arī AS “SEB banka” pārstāvji apstiprināja jau iepriekš pieņemto negatīvo lēmumu nemainīgumu, kas gan nevar būtiski ietekmēt “Rīgas satiksmes” darbu, tikšanās kopumā notika savstarpējas izpratnes gaisotnē. Informācijas apmaiņas gaitā “Rīgas satiksme” saņēma vērtīgus ieteikumus sadarbības pilnveidošanai ar kreditoriem. Tika uzsvērts, ka būtiska nozīme turpmāko lēmumu pieņemšanai ir pārskatāms un paredzams, politiski neietekmējamas kapitālsabiedrības padomes un valdes locekļu izvēles process, kā arī Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitālsabiedrību pārvaldības procesa uzlabošana.

Dienas otrajā pusē “Rīgas satiksmes” valde tikās ar Rīgas domes priekšsēdētāju N.Ušakovu un domes priekšsēdētāja vietniekiem O. Burovu un V. Baraņņiku, kurš turpmāk pildīs “Rīgas satiksmes” kapitāldaļu turētāja funkcijas. Tika apspriesti kapitālsabiedrībai aktuālie jautājumi, kā arī saņemta informācija, ka “Rīgas satiksmes” padomes locekļu atlasi veiks SIA “Arista executive search Latvia” (https://www.aristaexecutive.com/lv/). Atlases procesu paredzēts veikt līdz maija sākumam. Padomes iecelšanu paredzēts nodrošināt sākotnējā termiņā – līdz jūnija sākumam.

4. aprīlī “Rīgas satiksmes” valdes priekšsēdētājs Dr .iur. E. Saulītis un valdes loceklis J. Meirāns ar Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētāju V. Faļkovu pārrunāja paredzētās izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutu tīkla organizācijā, kuras divus pirmos posmus paredzēts uzsākt no 1. maija un 1. jūnija. Tika pārrunāta arī V. Faļkova izteiktā doma par nepieciešamību ieviest t. s. “intervāla” sabiedriskā transporta kustības grafikus Rīgā. Šāda veida sabiedriskā transporta kustības grafiki tiek plaši lietoti, tomēr no mūsdienu tehnoloģiju viedokļa vairs nav uzskatāmi par pietiekami racionālu risinājumu. “Rīgas satiksme” izvērtēs un sniegs savu viedokli par šāda risinājuma ieviešanas izmaksām.

“Rīgas satiksmes” par attīstības jautājumiem atbildīgais valdes loceklis A. Krūze informējam par šajā nedēļā veiktajām konsultācijām ar SIA “LMT” par 5G tehnoloģiju ieviešanu infrastruktūrā. Konsultācijas 5. aprīlī noslēdza A. Krūzes tikšanās ar SIA “LMT” viceprezidentu I. Pūķi un Rīgas domes Pilsētas Attīstības departamenta vadību. “Rīgas satiksme” ir liels datu patērētājs, kas ir nepieciešami dažādas informācijas apmaiņai starp transportlīdzekļiem un dispečeru centriem, video materiālu nosūtīšanai un uzglabāšanai. Nepieciešamība pēc ātras datu apmaiņas pieaugs, ieviešot satiksmes uzraudzības sistēmu, kuru nodrošinās “Rīgas satiksmes” meitas uzņēmums SIA “Rīgas acs”. “Rīgas satiksme” uzskata, ka šo infrastruktūru potenciāli varētu izmantot papildus automātisko ātruma kontroles iekārtu uzstādīšanai Rīgas pilsētā, kā arī ieviešot citus ceļu satiksmes kontroles līdzekļus (krustojumu šķērsošana pie aizliegtā signāla, ceļa horizontālo apzīmējumu ievērošana utt.). “Rīgas satiksme” ir gatava sadarboties šo risinājumu ieviešanā ar atbilstošajām valsts iestādēm, tai skaitā Satiksmes ministriju.

Par nākamās nedēļas būtiskāko notikumu “Rīgas satiksmē” ir uzskatāma SIA “Rīgas karte” dalībnieku sapulce. 9. aprīlī valdes locekļi kopā ar Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētāju V. Faļkovu atbilstoši kapitāla daļu turētāja uzdevumam piedalīsies Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē, kurā paredzēts apspriest SIA “Ernst&Young Baltic” veiktā audita secinājumus. Komisijas sēde būs slēgta.

Plašāku informāciju par „Rīgas satiksmes”piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos „twitter” un „facebook”.

20361862
Citi saziņas veidi