Atpakaļ uz sarakstu Printēt 15. Apr. 2019

“Rīgas satiksmes” valdes informācija par notikumiem (8. – 14. aprīlis)

Turpinot darbu pie uzņēmuma darbības stabilizācijas, nedēļa 8. aprīlī sākās ar valdes “tehnisko sanāksmi”, kuras centrālais jautājums bija “Rīgas satiksmes” organizatoriskās struktūras optimizācija. Nepieciešamība pārskatīt uzņēmuma izdevumus padara šo uzdevumu par būtisku. Ņemot vērā, ka šis jautājums nav risināms steigā, valde nolēma sākt ar auditorkompānijas “PricewatehouseCoopers” 2009. gadā izstrādātā funkcionālā audita ieteikumu ieviešanas izvērtējumu.

Kā plānots, 9. aprīlī notika SIA “Rīgas karte” dalībnieku sapulce, kurā “Rīgas satiksmi” pārstāvēja valdes priekšsēdētājs Dr .iur. E. Saulītis un valdes loceklis J. Meirāns. Ar 100% īpašnieku piekrišanu par SIA “Rīgas karte” valdes locekli tika iecelts J. Meirāns. Šo darbu J. Meirāna kungs veiks bez atlīdzības saņemšanas, kā arī ir saņemtas visas nepieciešamās atļaujas amatu savienošanai. SIA “Rīgas karte” dalībnieki arī vienojās, ka uzsāktā audita rezultāti būs pieejami abiem īpašniekiem un tiem tiek noteikts konfidenciālas (ierobežotas pieejamības) informācijas statuss, jo auditu rezultāti ietvers informāciju, kas ir komercnoslēpumus.

9. aprīlī Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētājs V. Faļkovs, “Rīgas satiksmes” valdes priekšsēdētājs Dr .iur. E. Saulītis, valdes locekļi A. Krūze un J. Meirāns piedalījās Saeimas Publisko izdevumu un revīziju komisijas sēdē, kurā izskatīja jautājumu par auditorkompānijas SIA “Ernst&Young Baltic” sagatavotajiem ziņojumiem, kas bija paredzēti tikai kapitālsabiedrībai un tās īpašniekam. Paldies auditorkompānijas SIA “Ernst&Young Baltic” pārstāvjiem – G. Krolam un L. Cakarei par profesionālo un ieturēto viedokļu paušanu.

Sanāksmē Latvijas Lielo pilsētu asociācijā, kuras biedri 10. aprīlī tikās ar Satiksmes ministru T. Linkaiti, piedalījās arī Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks V. Baraņņiks, Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētājs V. Faļkovs un“Rīgas satiksmes” par attīstības jautājumiem atbildīgais valdes loceklis A. Krūze. Sanāksmē tika pārrunāti jautājumi par sabiedriskā transporta attīstību un “Rail Baltica” projektu, kas ir būtiski Rīgas pilsētai. Kā valdi informēja A. Krūzes kungs, tad sarunu gaitā tika skarti arī jautājumi par iespējām paplašināt “Rīgas satiksmes” maršrutu tīklu ārpus Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas.

11. aprīlī “Rīgas satiksmes” valdes priekšsēdētājs Dr .iur. E. Saulītis tikās ar Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieku V. Baraņņiku, kas ir “Rīgas satiksmes” kapitāldaļu turētājs, lai pārrunātu aktuālos organizatoriskos jautājumos. Vēlāk “Rīgas satiksmes” valdes loceklis J. Meirāns kopā ar uzņēmuma darbiniekiem piedalījās Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas kārtējā sēdē, kuras centrālais jautājums bija“Rīgas satiksmes” iesniegtie priekšlikumi par izmaiņām sabiedriskā transporta kursēšanas grafikos vasaras sezonā un maršrutu tīkla optimizācija. Jautājuma komplicētības dēļ tā izskatīšana netika pabeigta un komisijas sēde tiks turpināta nākamajā nedēļā. Informācija par plānotajām izmaiņām maršrutu tīklā pieejama: https://www.rigassatiksme.lv/lv/aktualitates/-rigas-satiksme-vienojas-ar-rigas-mikroautobusu-satiksmi-par-iespejamam-izmainam-minibusu-kustiba/

“Rīgas satiksmes” valdes priekšsēdētājs Dr .iur. E. Saulītis un valdes loceklis J. Meirāns 11. aprīlī piedalījās arī Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas sēdē, kur sniedza informāciju par kapitālsabiedrības darbu un atbildēja uz deputātu jautājumiem.

11. aprīlī notika “Rīgas satiksmes” valdes sēde, kurā tika apstiprināts kapitālsabiedrības 2019. gada pirmā ceturkšņa neauditētais pārskats, kas liecina, ka tās ieņēmumi šajā periodā ir palielinājušies par ~1,9 miljoniem euro, ir būtiski samazinājušies zaudējumi, tomēr tie vēl ar vien sasniedz ~1,5 miljoni euro, kas gan daļēji ir izskaidrojams ar šī gada budžeta veidošanas problēmām. “Rīgas satiksmes” par finansēm atbildīgais valdes loceklis J. Švanders kopā ar struktūrvienību vadītājiem turpina darbu pie izdevumu optimizācijas.

Tāpat “Rīgas satiksmes” valdes sēdē tika pieņemts lēmums par ISO 370001 (Anti-bribery management system standard) ieviešanas uzsākšanu, kas tika pieņemts pēc kapitālsabiedrības Kvalitātes pārvaldības daļas vadītājas I. Gruntes ziņojuma uzklausīšanas. Valde arī pieņēma lēmumu atlikt tikšanos ar “Škoda Transportation” vadību līdz ekspertu grupas ziņojuma saņemšanas, jo tā arī nav atrisināti būtiskie jautājumi, kas saistīti ar transportlīdzekļu tehnisko dokumentāciju, kur pušu viedokļi būtiski atšķiras.

Plašāku informāciju par „Rīgas satiksmes”piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos „twitter” un „facebook”.

20361862
Citi saziņas veidi