Atpakaļ uz sarakstu Printēt 18. Feb. 2020

“Rīgas satiksmes” valdes prioritātes: kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšana, uzticības atjaunošana bankām, kā arī efektīva un caurspīdīga uzņēmuma vadība

2020. gada 18. februārī “Rīgas satiksmes” valdes priekšsēdētāja Džineta Innusa, valdes loceklis Jānis Golubevs un finanšu direktore Irina Feļdmane Saeimas Publisko izdevumu komisijas sēdē informēja deputātus, ka “Rīgas satiksmes” valdes tuvāko gadu prioritātes būs kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšana, uzticības atjaunošana bankām, kā arī efektīva un caurspīdīga uzņēmuma vadība.

Lai īstenotu prioritātes izvirzīti 4 veidu stratēģiskie mērķi:

  • transporta pakalpojumu sistēmas un labas vides kvalitātes nodrošināšanas mērķi - līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija, veicinot vides kvalitātes uzlabošanu;
  •  iekšējo procesu darbības efektivitātes uzlabošanas mērķi - mūsdienīga un efektīva iekšējo procesu vadība, mazinot visu veidu riskus;
  • cilvēkresursu efektīvas attīstības un darba vides uzlabošanas mērķi - nodrošināt darbinieku piesaisti un noturēšanu, kā arī izaugsmi stratēģisko mērķu sasniegšanai;
  • finanšu stabilitātes nodrošināšanas mērķi - efektīva, racionāla un ekonomiski pamatota naudas līdzekļu izmantošanu, kas vērsta uz ilgtspējību finansiālajā jomā.

Tāpat “Rīgas satiksmes” vadības prioritātes ir izvērtēt turpmāko līdzdalību uzņēmuma meitas sabiedrībās “Rīgas acs” un “Rīgas karte”, kā arī pārskatīt “Rīgas satiksmes” izmaksas, īpašuma sastāvu, tāpat arī citas saimnieciskās darbības pozīcijas, lai samazinātu kopējos izdevumus.

2019.gada laikā “Rīgas satiksme” būtiski mainījusi iepirkumu organizēšanas kārtība, samazinot līgumcenu sliekšņus, no kādiem tiek rīkotas atklātas iepirkumu procedūras. Pilnībā ieviesusi IUB “Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”, kā arī ieviesta kārtība tirgus izpētes veikšanai, slēdzot zemsliekšņa līgumus. Minēto darbību rezultātā tiek nodrošināts caurspīdīgāks iepirkumu process, kā arī plašāks pretendentu loks

Korporatīvās pārvaldības virzienā “Rīgas satiksmē” ir noteikti vairāki procesus regulējoši iekšējie normatīvie akti – korporatīvās pārvaldības kodekss, ētikas kodekss, korupcijas un interešu konflikta novēršanas politika, kā arī risku pārvaldības politika. Lai minētie akti pildītu savu funkciju, svarīgi tos ieviest un īstenot arī ikdienas praksē.

“Rīgas satiksmes” prognozētā peļņa 2020. gadā ir 5,945 miljoni eiro, kas būtu par 3,5 reizēm lielāka, nekā tas bija 2019. gadā, savukārt prognozētais apgrozījums 2020. gadā ir 220,839 miljoni eiro, kas būtu par 9% lielāks nekā 2019. gadā, kad šī summa bija 202,534 miljoni eiro.

Plašāku informāciju par „Rīgas satiksmes” piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājaslapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos „twitter” un „facebook”.

20361862
Citi saziņas veidi