Atpakaļ uz sarakstu Printēt 17. Nov. 2022

11. novembra krastmalas un 13. janvāra ielas krustojuma pielāgošanu zemās grīdas tramvaja parametriem veiks SIA "Binders"

“Rīgas satiksmes” izsludinātajā konkursā par būvdarbu veikšanu 11. novembra krastmalas un 13. janvāra ielas krustojumā, pielāgojot to zemās grīdas tramvaja parametriem, par saimnieciski izdevīgāko iepirkuma rezultātā atzīts Ceļu būves firma SIA “Binders” iesniegtais piedāvājums par kopējo summu 2 055 619 EUR.

11. novembra krastmalas un 13. janvāra ielas krustojumā tiks veikta sliežu ceļu pārbūve, tajā skaitā automatizēto pārmiju vadības sistēmas ierīkošana, tramvaja kontakttīkla konstrukciju pielāgošana, lietus ūdens novadīšanas risinājumu ieviešana sliežu ceļu krustojuma zonā un intensīvas autotransporta satiksmes slodzei atbilstoša brauktuves seguma izbūve. Veicot tramvaja infrastruktūras pielāgošanu zemās grīdas tramvaja parametriem, tiks uzlabots drošības līmenis sliežu pārmiju zonā un saīsināts krustojuma šķērsošanas laiks. Būvdarbi paredz esošo manuāli pārslēdzamo pārmiju nomaiņu pret automātiski vadāmām pārmijām, kā arī citu ar tramvaju kustības un sliežu ceļu ekspluatācijas apstākļu uzlabošanu saistītu pasākumu īstenošanu.

Būvdarbus plānots uzsākt 2023.gada janvārī.

Būvdarbi 11. novembra krastmalas un 13. janvāra ielas krustojumā tiek līdzfinansēti no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta Nr. 4.5.1.1/22/I/001 “Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem” (turpmāk - Projekts) ietvaros. Projektā bez krustojuma pārbūves vēl plānots zemās grīdas tramvaja parametriem pielāgot 7. tramvaja līnijas infrastruktūru posmā no Centrāltirgus ielas līdz galapunktam “Ķengarags” un 5. tramvaja līnijas infrastruktūru posmā no Jūrmalas gatves un Slokas ielas krustojuma līdz galapunktam “Iļģuciems”. Tāpat Projekta ietvaros plānots atjaunot četras un izbūvēt vienu apakšstaciju, visas aprīkojot ar elektroiekārtām, ar mērķi nodrošināt atbilstošu jaudas padevi zemās grīdas tramvaja kustības nodrošināšanai. Kopējās Projekta izmaksas plānotas 55,2 miljoni eiro, savukārt Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 85% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, t.i. 38,78 miljoni eiro.

,,.jpg

Plašāku informāciju par “Rīgas satiksmes” piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos “Twitter”, “Facebook”.

20361862
Citi saziņas veidi