Atpakaļ uz sarakstu Printēt 14. Mar. 2023

5. tramvaja maršruta infrastruktūras posma pielāgošanu zemās grīdas tramvaja parametriem veiks AS “A.C.B.”

“Rīgas satiksme” parakstījusi līgumu ar AS “A.C.B” par būvdarbu veikšanu 5. tramvaja maršruta posmam – Slokas ielas un Jūrmalas gatves krustojums līdz galapunktam “Iļģuciems”. Būvdarbus plānots uzsākt jau martā un noslēgt 2023. gada decembrī. Darbu ietvaros paredzētas arī satiksmes organizācijas izmaiņas un būvdarbu posmā pasažieru pārvadājumi tiks nodrošināti ar autobusu, aizvietojot tramvaju.

“Rīgas satiksme” valdes loceklis Jānis Golubevs: “5. tramvaja līnija atklāta piecdesmito gadu sākumā, un šo gadu laikā ievērojami infrastruktūras atjaunošanas darbi tur nav veikti. Tāpēc esam gandarīti, ka jau pavisam drīz, vismaz daļēji, šī līnija tiks atjaunota un pasažieriem tiks uzlabota pārvietošanās pieredze sabiedriskajā transportā, kā arī paaugstināta sniegtā pakalpojuma kvalitāte. Būvniecības termiņi ir saspringti, tāpēc, kamēr notiek būvniecības darbi, tramvaju kustība posmā no Slokas ielas un Jūrmalas gatves krustojuma līdz galapunktam “Iļģuciems” tiks slēgta un pasažieru pārvadājumi tiks nodrošināti ar autobusu, taču pēc šo darbu paveikšanas pārvietošanās ar 5. maršruta tramvaju būs komfortablāka.”

5_tramvajs_Darza_Eizenijas_09032023_vizualis.jpg

Būvdarbus plānots uzsākt tiklīdz laikapstākļi to atļaus, un darbu laikā paredzēta esošās tramvaja infrastruktūras un ar to saistīto objektu pārbūve, tostar, sliežu konstrukcijas atjaunošana un jaunu sliežu izbūve. Vienlaikus plānota arī vides pieejamības prasībām atbilstošu, paaugstinātu tramvaja pieturu platformu izbūve gan ielas braucamajā, gan ietves daļā un pieturu aprīkojuma ierīkošana. Tāpat tiks veikta arī tramvaja kontakttīkla balstu un uzkarsistēmas izbūve, elektrokabeļu pārbūve un jaunu posmu izbūve, sliežu ceļu drenāžas tīklu izbūve, apgaismojuma gaisvadu tīklu ar gaismekļiem pārbūve, kā arī ielu un ietvju apmaļu pārbūve un seguma atjaunošana.

Konkursā par būvdarbu veikšanu 5. tramvaja maršruta posmā no Slokas ielas un Jūrmalas gatves krustojuma līdz galapunktam “Iļģuciems”, pielāgojot to zemās grīdas tramvaja parametriem, tika saņemti trīs pretendentu piedāvājumi, no kuriem zemāko līgumcenu piedāvājis viens no Latvijas vadošajiem ceļu un tiltu būvniecības uzņēmumiem AS “A.C.B.”. Kopējā noslēgtā līguma summa  ir 8 877 714 eiro.

“Salīdzinoši īsā laika posmā mums ir jāpaveic ievērojams darbu apjoms. Turklāt būvdarbi jāplāno tā, lai tik blīvi apdzīvotā vietā ar samērā augstu satiksmes intensitāti iedzīvotājiem radītu pēc iespējas mazāk neērtību. Vienlaikus, neskatoties uz termiņiem, esam apņēmušies arī atbalstīt maratonu un skriešanas čempionātu, nodrošinot iespēju tos realizēt, kā sākotnēji iecerēts. Tāpēc ar pasūtītāja un būvuzraudzības atbalstu darbus plānojam pakārtot arī šo pasākumu vajadzībām,” stāsta AS “A.C.B.” Projektu direktors Andris Miezis, uzsverot, ka uzņēmuma pieredze komplicētu un sarežģītu inženierbūvju būvniecībā ir priekšrocība, lai šādos apstākļos plānotos būvdarbus varētu veikt atbilstošā kvalitātē un noslēgt laikus.

Savukārt būvuzraudzību veiks SIA “RoadLat”, kurš iepirkuma ietvaros iesniedza saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu par kopējo summu 28 840 eiro. Kopumā būvuzraudzībai tika saņemti 6 pretendentu piedāvājumi.

Ņemot vērā projekta sarežģītību un specifiku, ļoti būtiska ir profesionāla un neatkarīga būvdarbu veikšanas procesa uzraudzība, lai pārliecinātos par kvalitatīvu un drošu būvniecības procesu – pārbaudot būvdarbu secību un būvdarbu veikšanas tehnoloģijas atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī darba drošības un citu prasību atbilstību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

Autoruzraudzību būvobjektam veiks SIA “Transportbūvju konsultācijas”. Līguma kopēja summa ir 38 880 eiro. Autoruzraugam jāpārrauga būvprojekta (gan atsevišķu būvprojekta projekta daļu, gan to savstarpējās atbilstības, gan būvprojekta satura kopumā) autentiska realizācija dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. 

Būvdarbi tiek līdzfinansēti no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem projekta Nr. 4.5.1.1/22/I/001 “Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem” (turpmāk - Projekts) ietvaros. Projektā bez 5. tramvaja maršruta infrastruktūras pārbūves vēl plānots zemās grīdas tramvaja parametriem pielāgot 7. tramvaja līnijas infrastruktūru posmā no Centrāltirgus ielas līdz galapunktam “Ķengarags”, kā arī pārbūvēt 11.novembra krastmalas un 13.janvāra ielas krustojumu. Tāpat Projekta ietvaros tiks atjaunotas četras un izbūvēta viena apakšstacija, visas aprīkojot ar elektroiekārtām, ar mērķi nodrošināt atbilstošu jaudas padevi zemās grīdas tramvaja kustības nodrošināšanai. Kopējās Projekta izmaksas plānotas 55,2 miljoni eiro, savukārt Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 85% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, t.i. 38,78 miljoni eiro.

logo ES.png

Plašāku informāciju par “Rīgas satiksmes” piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt mājaslapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos “twitter”, “facebook”. 

20361862
Citi saziņas veidi