Atpakaļ uz sarakstu Printēt 26. Apr. 2023

7. tramvaja maršruta infrastruktūras posma pielāgošanu zemās grīdas tramvaja parametriem veiks SIA “Binders”

“Rīgas satiksme” parakstījusi līgumu ar Ceļu būves firmu SIA “Binders” par būvdarbu veikšanu 7. tramvaja maršruta posmam no Centrāltirgus ielas līdz galapunktam "Ķengarags"  – kopumā aptuveni 7 kilometru garumā. Aktīvi būvdarbi norisināsies visu 2023. gadu.

“Ērta, ātra un droša pārvietošanās ar tramvaju ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm. Lai šo apņemšanos īstenotu, jāveic būtiski uzlabojumi esošajā tramvaju infrastruktūrā. Tramvaju maršrutiem jābūt modernizētiem, lai nodrošinātu mobilitāti ikvienam pasažierim, un pilsētas iedzīvotāji kā arī viesi biežāk izvēlētos pārvietoties ar tramvaju. Būvdarbi kā mums, tā arī pasažieriem uz laiku sagādās zināma veida neērtības, taču bez šādu darbu veikšanas nevaram panākt uzlabojumus. Intensīvus būvdarbus jau esam uzsākuši 5. tramvaja maršruta posmā, kā arī 11. novembra krastmalas un 13. janvāra krustojumā. Jau nākamo gadu Rīgā, pēc vairāku gadu pārtraukuma, mums visiem būs vairāki modernizēti tramvaju maršruti”, pauž “Rīgas satiksmes” valdes loceklis Jānis Golubevs.

Būvdarbu laikā paredzēta esošās tramvaja infrastruktūras un ar to saistīto objektu pārbūve, tostarp, sliežu konstrukcijas pārbūve vai atjaunošana un jaunu sliežu iebūve. Tiks modernizētas arī pieturvietu platformas – tās izbūvējot gan ielas braucamajā, gan ietves daļā, tādējādi nodrošinot visām pasažieru grupām ērtāku iekāpšanu un izkāpšanu no transportlīdzekļa. Vienlaikus paredzēts veikt luksoforu objektu pārbūvi un to pielāgošanu tramvaja kustības prioritātes nodrošināšanai, kā arī īstenot vairākus satiksmes drošības uzlabošanas pasākumus. Būvdarbi paredz veikt arī tramvaja kontakttīkla balstu un uzkarsistēmas, kā arī elektrokabeļu pārbūvi.

Vizualizācija: modernizēta pieturvietas platforma pie Spīķeru ielas

Spīķer_pv_pretīm_3 (1).jpg

Konkursā par būvdarbu veikšanu 7. tramvaja maršruta posmā no Centrāltirgus ielas līdz galapunktam "Ķengarags", pielāgojot to zemās grīdas tramvaja parametriem, tika saņemti trīs pretendentu piedāvājumi, no kuriem zemāko līgumcenu piedāvāja viens no Latvijas vadošajiem uzņēmumiem Ceļu būves firma SIA “Binders”. Kopējā noslēgtā līguma summa  ir 22 479 218,97 eiro bez PVN.

Būvuzraudzību veiks SIA “BaltLine Globe”, nodrošinot, ka paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti, kā arī būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un atbilstoši saskaņotajiem darbu veikšanas grafikiem. Uzņēmums iepirkuma ietvaros iesniedza saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu par kopējo summu 27 300 eiro bez PVN. Kopumā būvuzraudzībai tika saņemti 5 pretendentu piedāvājumi.

Autoruzraudzību būvobjektam veiks Personu apvienība, kas sastāv no SIA “BRD projekts” un SIA “REM PRO”. Līguma kopēja summa ir 88 600 eiro bez PVN. Autoruzraugam jāpārrauga būvprojekta (gan atsevišķu būvprojekta projekta daļu, gan to savstarpējās atbilstības, gan būvprojekta satura kopumā) autentiska realizācija dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.

Kohezijas_fonds.png

Būvdarbi tiek līdzfinansēti no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem projekta Nr. 4.5.1.1/22/I/001 “Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem” (turpmāk - Projekts) ietvaros. Projektā bez 7. tramvaja maršruta infrastruktūras pārbūves vēl plānots zemās grīdas tramvaja parametriem pielāgot 5. tramvaja līnijas infrastruktūru posmā no Slokas ielas un Jūrmalas gatves krustojuma līdz galapnuktam “Iļģuciems”, kā arī pārbūvēt 11. novembra krastmalas un 13. janvāra ielas krustojumu. Kopējās Projekta izmaksas plānotas 55,2 miljoni eiro, savukārt Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 85% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, t.i. 38,78 miljoni eiro.

Plašāku informāciju par “Rīgas satiksmes” piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos “Twitter”, “Facebook”.

20361862
Citi saziņas veidi