Atpakaļ uz sarakstu Printēt 2. Dec. 2009

Daļai pasažieru sabiedriskais transports maksās vairāk.

Nākamgad Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta nodrošināšanai pašvaldības uzņēmumam "Rīgas satiksme" plānots ievērojami mazāks finansējums nekā šogad, to apliecina kā apstiprinātais valsts budžets, tā pašvaldības finanšu iespējas. Tādēļ, lai nodrošinātu sabiedriskā transporta pakalpojumu, nepieciešams rast iespēju kompensēt radušos vairāk kā 13 miljonu 2010. gada budžeta deficītu. No kopējā deficīta daļu – 5 miljonu latu apmērā iespējams segt maksimāli samazinot izdevumus, atlikušos 8 nepieciešams segt veicot tarifa izmaiņas.

Atbilstoši pašvaldības prioritātēm, skolēniem, studentiem, skolotājiem, pensionāriem, daudzbērnu ģimeņu vecākiem un citām pasažieru kategorijām būs pieejamas līdzšinējās biļetes ar atlaidi par nemainīgu cenu. Piedāvātās izmaiņas biļešu cenās skar iedzīvotājus, kuri nesaņem atlaides – maksājot par vienu braucienu, turpmāk būs jāmaksā 60 santīmus.  "Rīgas satiksme" atgādina, ka izvēloties mēneša abonementu vai biļeti vairākiem braucieniem, viens brauciens izmaksā mazāk.

"Rīgas satiksme" aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un atkārtoti apliecina, ka līdzšinējās uzņēmuma un pakalpojumu izmaksu optimizācijas iespējas ir izsmeltas.

Ņemot vērā ekonomisko situāciju, šajā gadā samazinājušies pašu ieņēmumi par apmēram 20 %. 2009. gadā PVN likme paaugstināta no 5 uz 10 %, taču biļešu cenās izmaiņas nav veiktas un zaudējumi 2 miljoni latu apmērā segti uz uzņēmuma rēķina.

2010. gads ieņēmumu ziņā būs vēl smagāks par šo. Darbības nodrošināšanai nepieciešamie ieņēmumi ir lielāki nekā domes nosauktais dotācijas kontrolskaitlis un plānotie pašu ieņēmumi kopā.

Šajā gadā veikta ievērojama izdevumu optimizācija un prioritāšu izvērtēšana. Vienīgā pozīcija, kurā izdevumi pieauguši – ir kredītu maksājumi (līdz 18 miljoniem latu). Ražošanas izmaksas samazinātas – nevis cenu krituma dēļ, bet proporcionāli darba apjomam. Ievērojami samazināti izdevumi darba samaksai – gan samazinot darbinieku skaitu par vairāk nekā 1000 darbiniekiem (tostarp likvidējot konduktora amata vienību), gan mazinot algas par vairāk nekā 20 %.

Arī nākamā gada budžets veidots ņemot vērā esošo ekonomisko situāciju. Izdevumi plānoti tā, lai segtu, pirmkārt, pakalpojuma izmaksas, otrkārt, kredītsaistības, kas veido sesto daļu no visiem izdevumiem. Pamata darbībai nepieciešamie izdevumi plānoti taupības režīmā, un izmaksas jau budžeta projekta gatavošanas gaitā esam samazinājuši par 5 miljoniem latu.

Tāpat uz uzņēmuma izmaksu optimizācijas rēķina esam nokompensējuši to deficītu, kas rodas turpinot nodrošināt atlaides, kuras vairs nefinansē valsts un kuras no jauna piešķīrusi pašvaldība.

 

20361862
Citi saziņas veidi