Atpakaļ uz sarakstu Printēt 1. Sep. 2009

Informācija pasažieriem par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas sabiedriskajā transportā.

100% braukšanas maksas atvieglojumi

e talons nav nepieciešams (atlaides nodrošina Rīgas dome)*:

 • 1. grupas invalīdi un persona, kas pavada 1. grupas invalīdu – jāuzrāda invalīda apliecību;
 • 2. grupas invalīdi – jāuzrāda invalīda apliecību;
 • bērni invalīdi un persona, kas pavada bērnu invalīdu - jāuzrāda invalīda apliecību;
 • pirmskolas vecuma bērni- ja rodas šaubas par bērna vecumu, var tikt pieprasīts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu;
 • bērni bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni – jāuzrāda bāreņa apliecība.

* braukšanas maksas atvieglojumu apliecinošo dokumentu ir jāuzrāda tikai biļešu kontroles brīdī.

e talons ir nepieciešams (atlaides nodrošina Rīgas dome) *:

 • Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā reģistrēto vispārējo izglītības iestāžu 1.- 4.klasē izglītojamie un Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējuši ārpus Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas reģistrēto vispārējo izglītības iestāžu 1.- 4.klasē izglītojamie vai tādas pašvaldības 1.- 4.klasē izglītojamie, ar kuru Rīgas domes Satiksmes departaments noslēdzis līgumu par pasažieru pārvadāšanu;
 • Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušas politiski represētas personas;
 • Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā vai tādas pašvaldības teritorijā, ar kuru Rīgas domes Satiksmes departaments noslēdzis līgumu par pasažieru pārvadāšanu, pamata dzīvesvietu deklarējuši pensionāri, kas vecāki par 75 gadiem;
 • Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā vai tādas pašvaldības teritorijā, ar kuru Rīgas domes Satiksmes departaments noslēdzis līgumu par pasažieru pārvadāšanu, pamata dzīvesvietu deklarējis katrs no daudzbērnu ģimenes vecākiem, kuram ir seši vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam vai bērni, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu un kuri ir vispārējās izglītības iestādes klātienes izglītojamie vai arodizglītības, profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības iestādes dienas nodaļas izglītojamie, vai augstākās izglītības iestādes pilna laika studējošie līdz 24 gadu vecumam;
 • Rīgas sociālās aprūpes iestādēs pastāvīgi dzīvojošās personas, kurās tās saņem Rīgas pašvaldības apmaksātus sociālās aprūpes pakalpojumus.

* pasažierim noteikti ir jābūt personalizētā zilā e talona īpašniekam, iekāpjot sabiedriskā transporta līdzeklī –jāreģistrē brauciens, pietuvinot personalizēto zilo e talonu kartes lasītājam.

75% braukšanas maksas atvieglojumi (atlaides nodrošina Rīgas dome)*

 • Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējuši 3. grupas redzes un dzirdes invalīdi līdz 75 gadu vecumam;
 • Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējuši Černobiļas atomelektrostacijas (AES) avārijas seku likvidācijas dalībnieki.

* braukšanas maksas atvieglojumi ir attiecināmi tikai uz mēneša abonementu iegādi, pasažiera rīcībā ir jābūt personalizētam zilajam e talonam.

50% braukšanas maksas atvieglojumi (atlaides nodrošina Rīgas dome)

 • Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā reģistrēto arodizglītības, profesionālās pamatizglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļu izglītojamie un Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējuši ārpus Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas reģistrēto arodizglītības, profesionālās pamatizglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļu izglītojamie;*
 • Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā reģistrēto augstāko izglītības iestāžu pilna laika studējošie;*
 • Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā vai tādas pašvaldības teritorijā, ar kuru Rīgas domes Satiksmes departaments noslēdzis līgumu par pasažieru pārvadāšanu, pamata dzīvesvietu deklarējuši nestrādājošie vecuma pensionāri līdz 75 gadu vecumam;**
 • Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā vai tādas pašvaldības teritorijā, ar kuru Rīgas domes Satiksmes departaments noslēdzis līgumu par pasažieru pārvadāšanu, pamata dzīvesvietu deklarējis viens no daudzbērnu ģimenes vecākiem, kuru ģimenē ir trīs līdz pieci bērni līdz 18 gadu vecumam vai bērni, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu un kuri ir vispārējās izglītības iestādes klātienes izglītojamie vai arodizglītības, profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības iestādes dienas nodaļas izglītojamie, vai augstākās izglītības iestādes pilna laika studējošie līdz 24 gadu vecumam*;
 • Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā reģistrēto vispārējās pamatizglītības iestāžu 5. - 9.klasē klātienē izglītojamie un Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējuši ārpus Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas reģistrēto vispārējās pamatizglītības iestāžu 5. - 9.klasē klātienē izglītojamie vai tādas pašvaldības 5.- 9.klasē izglītojamie, ar kuru Rīgas domes Satiksmes departaments noslēdzis līgumu par pasažieru pārvadāšanu;*
 • Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā reģistrēto vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10. - 12. klasē klātienē izglītojamie un Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējuši ārpus Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas reģistrēto vispārējās pamatizglītības iestāžu 10. - 12.klasē klātienē izglītojamie vai tādas pašvaldības 10.- 12.klasē izglītojamie, ar kuru Rīgas domes Satiksmes departaments noslēdzis līgumu par pasažieru pārvadāšanu.*

* braukšanas maksas atvieglojumi attiecināmi tikai uz mēneša abonementu iegādi, pasažiera rīcībā ir jābūt personalizētam zilajam e talonam.

** braukšanas maksas atvieglojumi attiecināmi gan uz mēneša abonementu iegādi, gan vienreizējo braukšanas biļešu iegādi, pasažiera rīcībā ir jābūt personalizētam zilajam e talonam.


20361862
Citi saziņas veidi