Atpakaļ uz sarakstu Printēt 24. Apr. 2009

Informācija personalizētā e-talona lietotājiem!

Jūs pieteicāties personalizētajam e-talonam:

1. Jūs to saņēmāt pa pastu vai personīgi

Kas jādara tālāk?

  • Pārliecinieties, vai nav kļūdas vārdā, uzvārdā un vai fotogrāfija ir pareiza (Kļūdas gadījumā aicinām zvanīt vai doties uz kādu no "Rīgas satiksmes" klientu apkalpošanas centriem)
  • Pārbaudiet pasažiera statusa datus (tiem jābūt norādītiem pasta sūtījumā, ja pieteicāties līdz martam)
  • Pirmo reizi iegādājoties biļeti tirdzniecības vietā, Jums jāpērk biļete ar Jums pienākošos atlaidi
  • Uzmanību – pirms dodieties uz tirdzniecības vietu, lūdzu, pārliecinieties, ka Jums pienākas Rīgas domes piešķirtā atlaide sabiedriskā transporta izmantošanai

Ar 100% atlaidi Rīgas pašvaldības sabiedriskajā transportā var braukt:

• pensionāri, kuri vecāki par 75 gadiem;
• dižģimeņu vecāki, kuriem ir 6 vai vairāk bērni;
• vispārizglītojošo skolu 1. – 4. klašu skolēni;
• personas, kuru dzīvesvieta ir Rīgas sociālās aprūpes centri;
• politiski represētās personas.

Šo kategoriju pasažieriem ir jāveic tikai brauciena reģistrācija!

Braukšanas biļetes Rīgas pašvaldības sabiedriskajā transportā ar 50 % atlaidi var iegādāties:

• arodizglītības, profesionālās izglītības, pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļu audzēkņi un augstāko izglītības iestāžu pilna laika nodaļu studenti;
• nestrādājošie vecuma pensionāri līdz 75 gadu vecumam, kuru pensija nepārsniedz 75% no Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes aprēķinātā viena iedzīvotāja pilna iztikas minimuma preču un pakalpojumu groza vērtības vienam mēnesim vidēji par iepriekšējo gadu (no 2009. gada februāra - Ls 123, 83 mēnesī);
• viens no vecākiem daudzbērnu ģimenē, kurā ir 3 - 5 bērni.

Braukšanas biļetes Rīgas pašvaldības sabiedriskajam transportam ar 75 % atlaidi var iegādāties:

• vispārizglītojošo skolu 5.- 12. klašu skolēni;
• 3. grupas redzes un dzirdes invalīdi līdz 75 gadu vecumam;
• Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībnieki.

2. Jūs to neesat saņēmis

  • Pasažieri, kuri ir savlaicīgi pieteikušies un nodevuši  "Rīgas satiksme" pieteikšanās anketas personalizētajam e-talonam, bet to nav saņēmuši lūdzam par to informēt RP SIA "Rīgas satiksme" zvanot pa tālruni 80001919  vai rakstot uz e-pastu etalons@rigassatiksme.lv. Rakstot vai zvanot ir jānorāda šādi dati: vārds, uzvārds, personas kods, adrese un kontakttālrunis.

  • Līdz Jūsu personalizētā e-talona saņemšanai – ja Jums pienākas 50 % vai 75 % atlaide, Jūs varat iegādāties 5 dienu biļeti ar attiecīgo atlaid"Rīgas satiksmes" biļešu pārdošanas vietās un sabiedriskā transporta galapunktos.

 

20361862
Citi saziņas veidi