Atpakaļ uz sarakstu Printēt 27. Feb. 2009

Klientu ievērībai! No 1. marta Vecrīgā sešos ielu posmos tiks izveidotas maksas autostāvvietas, kurās būs iespējams apmaksāt auto novietošanu ar īsziņas palīdzību.

2009. gada 27. janvārī stājušies spēkā Rīgas domes saistošie noteikumi nr.150 Grozījumi Rīgas domes 27.09.2005. saistošajos noteikumos nr. 18 Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās, apsaimniekošanas un lietošanas noteikumi.

Grozījumi paredz Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu izveidošanu Vecrīgas teritorijā: noteikts stāvvietu lietošanas tarifs – Ls 5 par pirmo stundu un Ls 8 – par katru nākamo lietošanas stundu, darbalaiks – katru dienu no plkst. 6.00 līdz plkst. 24.00. Vecrīgas iedzīvotāji, ja viņu dzīvesvietas adrese sakrīt ar transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā minēto adresi, var vērsties RP SIA "Rīgas satiksme" ar iesniegumu iedzīvotāja kartes saņemšanai. Jāatzīmē, ka šis ir maksas pakalpojums – iedzīvotāja karte automobiļa novietošanai Vecrīgā maksās Ls 60 mēnesī.

Samazināt satiksmes plūsmu Vecrīgas teritorijā pēc tās īpaša režīma zonas statusa atcelšanas varētu ar kontrolējamo ielu maksas autostāvvietu palīdzību. Ņemot vērā, ka Vecrīga ir pilsētas īpaši aizsargājamā teritorijā un autostāvvietu norēķinu aparātu uzstādīšanas projektēšanai būtu nepieciešams ilgs saskaņošanas process, bet būvdarbu veikšanai – īpašas atļaujas un saskaņošanas pasākumi, lai operatīvāk organizētu satiksmi Vecrīgā, pārejas periodā var izveidot ielu maksas autostāvvietas, izmantojot tikai vienu no saistošajos noteikumos paredzētajiem norēķinu veidiem – SMS apmaksas pakalpojumu.

Maksas autostāvvietu lietošanas kārtība (saistošo noteikumu 5.1.2. punkts) paredz, ka klients pēc transportlīdzekļa novietošanas maksas autostāvvietā var izvēlēties kādu no šajos saistošajos noteikumos noteiktajiem maksas autostāvvietas lietošanas apmaksas veidiem. Savukārt, saistošo noteikumu 5.1.4. punktā noteikts, ka izmantojot SMS apmaksas pakalpojumu kā norēķinu par maksas autostāvvietas lietošanu, maksas autostāvvietas lietotājam ir pienākums pēc transportlīdzekļa novietošanas maksas autostāvvietā nosūtīt īsziņu par stāvvietas lietošanas apmaksas uzsākšanu, norādot transportlīdzekļa numuru un tarifu zonu, kā arī, izbraucot no maksas autostāvvietas, nosūtīt īsziņu par stāvvietas lietošanas apmaksas izbeigšanu, norādot transportlīdzekļa numuru. Ja norēķins tiek veikts, izmantojot SMS apmaksas pakalpojumu, maksas autostāvvietas lietotāja transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar speciālu SMS apmaksas sistēmas lietotāja atpazīšanas zīmi - uzlīmi, kas uzlīmējama redzamā vietā uz transportlīdzekļa priekĀšējā stikla.

Stāvvietas no 2009.gada 1.marta
     
1 Grēcinieku iela Kungu # Mārstaļu ielai
2 Kungu iela Grēcinieku # Kaļķu ielai
3 Smilšu iela Jēkaba # Trokšņu ielai
4 Zirgu iela Ķēniņu # Doma laukums
5 Vaļņu iela Smilšu # Kaļķu ielai
6 Jēkaba iela No Doma laukuma # M. Trokšņu ielai

Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu tarifs Vecrīgā

• par pirmo maksas autostāvvietas lietošanas stundu – Ls 5

• par katru nākamo maksas autostāvvietas lietošanas stundu – Ls 8

Maksas autostāvvietu lietošanu apmaksājiet, izmantojot SMS pakalpojumu

Ja nav veikta stāvvietas apmaksas uzsākšana, izmantojot SMS pakalpojumu, lietotājam būs jāveic maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksa trīskāršā apmērā par visu maksas autostāvvietas lietošanas laiku, par nepilnu stundu maksājot kā par pilnu stundu (Rīgas domes 27.09.2005. saistošie noteikumi nr. 18).

Uzziņas 67605843, 26472774

www.rigassatiksme.lv

www.mobilly.lv


20361862
Citi saziņas veidi