Atpakaļ uz sarakstu Printēt 14. Sep. 2009

Rīgas skolēniem, kuri izmanto sabiedrisko transportu – 15. septembrī jāpārliecinās par sava e talona saturu.

Rīgas sabiedriskā transporta klientiem, personalizētā e talona lietotājiem, kuri izmanto pašvaldības piešķirtās atlaides, reizi gadā ir jāapliecina statuss – tiesības izmantot atlaidi arī turpmāk. Kā jau iepriekš ziņots, skolēniem, kuri mācās Rīgas skolā no 1. līdz 4. klasei, pienākas 100 % atlaide, savukārt, ja skolēns mācās no 5. līdz 12. klasei, tad skolēnam sabiedriskā transporta mēneša biļete maksā pusi no cenas.

1. klases skolēniem un tiem, kuri Rīgā līdz šim nebija mācījušies, lai iegādātos un izmantotu mēneša braukšanas biļeti, līdz 15. septembrim bija jāpiesakās un jāsaņem personalizētais e talons.

Skolēniem, kuri uzsāk mācības 2., 3. un 4. klasē, kā arī 6., 7., 8., un 9. klasē tiesības lietot atlaidi mēneša braukšanas biļešu iegādei un izmantošanai Rīgas sabiedriskajā transportā, tika pagarinātas automātiski, saskaņā ar skolēna dzimšanas gadu. Piemēram, ja skolēns dzimis 2001. gadā un uzsāk mācības 2. klasē, viņa statuss tiks automātiski pagarināts, ja dzimis 2000. gadā un uzsāk mācības 3. klasē – statuss tiek pagarināts automātiski. Attiecīgi 4. klasi uzsākot, dzimšanas gads – 1999.; 6. – 1997.; 7. – 1996.; 8. – 1995.; 9. – 1994. Statuss varētu netikt pagarināts, ja skolēns mācības uzsācis ātrāk vai vēlāk.

Tiem skolēniem, kuri mācības uzsāka 5. klasē, no rītdienas ir pieejamas biļetes ar 50 % atlaidi ikvienā tirdzniecības vietā un tās var iegādāties, ielādējot tās skolēna personalizētajā e talonā.

Savukārt 10. – 12. klases skolēniem no 15. septembra tiks liegta iespēja iegādāties mēneša braukšanas biļeti savā personalizētajā e talonā, ja skolēns nebūs ar izziņu no skolas ieradies Rīgas satiksmes Klientu apkalpošanas centrā vai statusu atjaunojis savā mācību iestādē, "Rīgas satiksmes" pārvietojamajā apkalpošanas centrā.

"Rīgas satiksme" joprojām aicina mācību iestādes pieteikties pārvietojamajam klientu centram apkalpošanai tieši mācību iestādē. Piesakoties tam, iestāde novērsīs nepieciešamību saviem audzēkņiem un viņu vecākiem doties uz "Rīgas satiksmes" Klientu apkalpošanas centru, kā arī pašai iestādei – nepieciešamību izsniegt izziņas. Ikvienas Rīgas mācību iestādes pārstāvis var zvanīt uz Rīgas satiksmes informatīvo tālruni 80001919, izteikt vēlmi uzņemt savā iestādē "Rīgas satiksmes" pārvietojamo klientu centru. Mācību iestādēs statuss tiks atjaunots visiem, kuriem ir personalizētais e talons, izņemot 2. – 9. klasi, kuru statuss tiks automātiski atjaunots atbilstoši dzimšanas gadam.

Pagaidu biļetes tiem, kuri nav paspējuši pagarināt statusu vai izgatavot e talonu savlaicīgi

"Rīgas satiksme" septembrī un oktobrī piedāvā iegādāties pagaidu biļetes skolēniem un studentiem ar 50 % atlaidi. Iegādāties un izmantot braukšanai tās varēs, uzrādot derīgu skolēna vai studenta apliecību.

20361862
Citi saziņas veidi